Hủy

Vốn ngoại Tin tức

Lực hút dòng vốn ESG

Lực hút dòng vốn ESG

Việc tăng vốn đầu tư nước ngoài sẽ buộc các công ty tập trung nhiều hơn vào yếu tố bền vững ESG.

  • 09/09/2021 - 08:00

    Vượt rào tìm vốn ngoại

    Niêm yết trên sàn ngoại là cách để doanh nghiệp việt huy động vốn đầu tư nuớc ngoài hay đạt các mục tiêu về định giá.
  • 08/07/2021 - 08:00

    Vốn Việt tăng tốc xa bờ

    Dòng vốn đầu tư từ Việt Nam ra thị trường thế giới bất ngờ tăng tốc ngay cả trong thời điểm khó khăn của dịch bệnh.