Hủy
Bất động sản

Hà Nội áp dụng quy định mới về hạn mức giao đất ở và tách thửa

Chủ Nhật | 13/07/2014 22:49

UBND TP Hà Nội đã quy định cụ thể các nội dung thuộc thẩm quyền được giao về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất...
 

Thực hiện Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã quy định cụ thể các nội dung thuộc thẩm quyền được giao về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Theo quy định mới, các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện như: Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3m2 trở lên, có diện tích không nhỏ hơn 30m2 đối với khu vực các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% mức tối thiểu của hạn mức giao đất ở mới; đối với thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, khi chia tách thửa đất có hình thành đường giao thông sử dụng chung thì đường giao thông đó phải có mặt cắt lớn hơn hoặc bằng 2m và diện tích, kích thước thửa đất sử dụng riêng phải đảm bảo đủ các điều kiện.

Thành phố không cho phép tách thửa đối với các trường hợp:

Thửa đất nằm trong các dự án phát triển nhà ở, đất đấu giá; thửa đất gắn liền với nhà đang thuê theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP mà người đang thuê chưa hoàn thành thủ tục mua nhà, cấp giấy chứng nhận; thửa đất gắn liền với nhà biệt thự thuộc sở hữa nhà nước đã bán, đã tư nhân hóa nhưng thuộc tiêu chí bảo tồn, tôn tạo; các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất; đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận và các thửa đất ở giao cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao theo hạn mức mới.

Tuy nhiên, quy định này không áp dụng cho các trường hợp: Tách thửa do nhà nước thu hồi một phần thửa đất; đất hiến tặng cho Nhà nước, đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa; thửa đất đã giao cho các hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở tái định cư, nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trước ngày 10/4/2009.

Cũng theo quy định, nếu người sử dụng đất xin tách thửa đất mà thửa đất được hình thành từ việc tách thửa không đảm bảo các điều kiện theo quy định để hợp với thửa đất khác liền kề tạo thành thửa đất mới đảm bảo các điều kiện thì được phép tách thửa, hợp thửa và được cấp giấy chứng nhận cho thửa đất mới.

Đối với thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày 10/4/2009 có diện tích, kích thước nhỏ hơn mức tối thiểu quy định nhưng đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì người đang sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận.

Thành phố không cấp giấy chứng nhận, không làm thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho tặng, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp tự tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa không đảm bảo các điều kiện quy định.

Cơ quan công chứng, ủy ban nhân dân cấp xã không được làm các thủ tục công chứng, chứng thực việc chuyển quyền sử dụng đất đối với các trường hợp này.

Về hạn mức giao đất ở mới, thành phố quy định: Các phường tối thiểu là 30m2, tối đa 90m2; các xã giáp ranh các quận và thị trấn tối thiểu 60m2, tối đa 120m2; các xã vùng đồng bằng tối thiểu 80m2, tối đa 180m2; các xã vùng trung du tối thiểu 120m2, tối đa 240m2; các xã miền núi tối tiểu 150m2, tối đa 300m2.

Tuy nhiên, hạn mức giao đất ở mới này không áp dụng cho trường hợp giao đất tại các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở. Thành phố không điều chỉnh lại diện tích đất ở ghi trên giấy chứng nhận đã cấp trước ngày Nghị định 181/2004/NĐ-CP có hiệu lực và giấy chứng nhận đã cấp theo Quyết định 23/2005/QĐ-UB và Quyết định 111/2005/QĐ-UB của thành phố…

Trong quá trình thực hiện các quy định nói trên, nếu phát sinh vướng mắc, các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phản ánh kịp thời về Sở Tài Nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Nguồn Vietnam+


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới