Hủy

CIO Tin tức

CIO Việt Nam - 5 năm, một hành trình

CIO Việt Nam - 5 năm, một hành trình

Ngày 14/1/2016, Cộng đồng các Giám đốc Công nghệ Thông tin Việt Nam (CIO) tổ chức sự kiện “Kỷ niệm 5 năm thành lập” vào lúc 18:00 giờ tại Riverside Palace.

  • 05/06/2012 - 08:17

    JPMorgan nguy cơ lỗ 4,2 tỷ USD trong quý II

    Theo dự đoán của Tập đoàn Chiến lược và Đầu tư Quốc tế (ISI), Ngân hàng lớn nhất Mỹ, JPMorgan, có thể thua lỗ 4,2 tỷ USD thương mại trong quý II.