Hủy

Cổ phiếu ngân hàng Tin tức

  • 20/01/2022 - 17:29

    Cổ phiếu BID vào sóng “muộn”

    Cổ phiếu BID gần như diễn biến xập xình trong cả năm 2021 đến mãi tháng 9/2021, cổ phiếu này mới “vào sóng” và bứt phá mạnh mẽ.
  • 27/11/2021 - 12:09

    'Sức bật' của ngân hàng trong quý IV

    Nhiều ngân hàng được nới room tín dụng và được kỳ vọng sẽ là những ngân hàng có sức bật tốt về tăng trưởng tín dụng so với phần còn lại.
Người Tiên Phong