Hủy

Cổ phiếu ngân hàng Tin tức

Cổ phiếu vua qua

Cổ phiếu vua qua "tháng đen tối"

Lên nhanh xuống cũng nhanh, giá “cổ phiếu vua” đã bắt đầu bước vào chu kỳ giảm từ đầu tháng 4 vừa qua, cùng với nhịp rơi của thị trường.