Hủy

Cổ phiếu ngân hàng Tin tức

Cổ phiếu Ngân hàng đang rẻ?

Cổ phiếu Ngân hàng đang rẻ?

Theo đánh giá của giới chuyên gia, Ngân hàng chưa bao giờ là ngành lỗi thời với nhà đầu tư nước ngoài...

  • 25/10/2019 - 08:40

    TPBank lên nhờ số

    Đầu tư lớn cho công nghệ, TPBank đang có những trái ngọt đầu tư từ quản trị, tiết kiệm nguồn lực, hạn chế tổn thất.
  • 11/06/2018 - 10:30

    Cổ phiếu vua qua "tháng đen tối"

    Lên nhanh xuống cũng nhanh, giá “cổ phiếu vua” đã bắt đầu bước vào chu kỳ giảm từ đầu tháng 4 vừa qua, cùng với nhịp rơi của thị trường.