Hủy

Cứu chữa Tin tức

  • 22/11/2012 - 07:29

    Khẩn trương sửa chữa quốc lộ 20

    Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt vào tháng 11/2011 theo hình thức BT với tổng kinh phí trên 4.000 tỷ đồng.
  • 07/11/2012 - 10:00

    ĐBSCL dư thừa kho chứa gạo

    Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về tích lượng kho lúa, gạo tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.