Hủy

Đặc tính Tin tức

Siêu thị 0 đồng giữa thời dịch

Siêu thị 0 đồng giữa thời dịch

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều hộ dân gặp khó khăn, “Gian hàng 0 đồng” ra đời giữa lòng Sài Gòn khiến nhiều người dân xúc động.