Hủy

Gui thu Tin tức

  • 20/05/2015 - 11:07

    HSBC sẽ thu phí tiền gửi

    HSCB cho biết sẽ áp dụng chính sách lãi suất âm từ ngày 1/8 tới, song sẽ không ảnh hưởng đến tiền gửi của khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp.
  • 21/10/2014 - 13:10

    TVC lãi 2,5 tỷ đồng trong quý III

    Công ty báo lãi trong quý chủ yếu nhờ vào 2,9 tỷ đồng lãi đầu từ trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu. Quý III/2013, công ty báo lỗ 3,2 tỷ đồng.