Hủy
Kinh Doanh

Công ty mẹ CII lãi 77 tỷ đồng trong quý III, tăng 8% so với cùng kỳ

Thứ Hai | 13/10/2014 20:01

Trong quý III/2014, công ty mẹ CII đã bán 6,9 triệu cổ phiếu LGC, thu về khoảng 145 tỷ đồng.
 

Quý III/2014, doanh thu thuần công ty mẹ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (mã CII) giảm mạnh 62% so với cùng kỳ, đạt gần 85 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính tăng 12% và chi phí tài chính giảm 55%. Ngoài ra, chi phí bán hàng giảm 66%, từ 155 tỷ đồng quý III/2013 xuống 53 tỷ đồng quý III/2014.

Trong quý III/2014, công ty mẹ CII đã bán 6,9 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (mã LGC), thu về khoảng 145 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ CII đạt 77 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty lần lượt là 250 tỷ đồng và 221 tỷ đồng. Doanh thu thuần giảm 18% còn lợi nhuận sau thuế giảm 88% so với cùng kỳ năm 2014. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 1.914 đồng.

Cuối quý III/2014, tổng tài sản của công ty mẹ CII đạt 7.508 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng giảm 41% so với đầu năm, từ 322 tỷ đồng xuống 190 tỷ đồng.

Ngoài ra, tiền gửi ngân hàng kỳ hạn từ 6 tháng cũng giảm từ 66 tỷ đồng đầu năm xuống 39 tỷ đồng.

Vay và nợ ngắn hạn giảm 633 tỷ đồng còn vay và nợ dài hạn tăng thêm 1.052 tỷ đồng.

Chỉ tiêu

Quý II năm 2014

Quý II năm 2013

Thay đổi

Lũy kế năm 2014

Lũy kế năm 2013

Thay đổi

Doanh thu

87,74

222,41

-60,6%

259,60

306,89

-15,4%

Giảm trừ doanh thu

3,29

2,62

25,5%

9,19

3,49

163,2%

Doanh thu thuần

84,46

219,80

-61,6%

250,41

303,39

-17,5%

Giá vốn hàng bán

0,00

0,00

-

0,00

5,27

-

Lợi nhuận gộp

84,46

219,80

-61,6%

250,41

298,13

-16,0%

Doanh thu tài chính

109,06

97,53

11,8%

268,02

207,33

29,3%

Chi phí tài chính

41,11

91,91

-55,3%

106,54

151,85

-29,8%

Chi phí bán hàng

53,12

154,69

-65,7%

146,22

208,36

-29,8%

Chi phí quản lý

7,05

1,59

342,7%

21,31

30,41

-29,9%

Lợi nhuận sau thuế

77,21

71,51

8,0%

221,06

117,51

88,1%

EPS (đồng)

668

634

5,4%

1.914

1.042

83,7%


Kết quả kinh doanh quý III/2014 của công ty mẹ CII (Nguồn: HSX)
Đơn vị: tỷ đồng

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới