Hủy
Kinh Doanh

BPC lãi sau thuế 0,8 tỷ đồng trong quý III, giảm 61% so với cùng kỳ

Thứ Ba | 14/10/2014 20:02

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế giảm 14%, đạt 1,4 tỷ đồng.
 

Quý III/2014, Công ty cổ phần VICEM Bao bì Bỉm Sơn (mã BPC) đạt 63 tỷ đồng doanh thu, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp giảm 26% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế giảm 61% so với cùng kỳ, đạt 0,76 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty lần lượt là 212 tỷ đồng và 1,44 tỷ đồng, giảm 10% và 14% so với cùng kỳ.

Doanh thu bán thành phẩm vỏ bao chiếm đến 99,6% trong cơ cấu doanh thu. Doanh thu công ty đạt 67% kế hoạch năm 2014.

Chi phí quản lý trong quý III tăng 13% so với cùng kỳ nhưng lũy kế 9 tháng thì lại giảm 11% so với 9 tháng đầu năm 2013.

Cuối quý III/2014, tổng tài sản là 176 tỷ đồng, giảm 3,7% so với đầu năm. Lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng cuối quý là 8,5 tỷ đồng.

Chỉ tiêu

Quý III năm 2014

Quý III năm 2013

Thay đổi

Lũy kế năm 2014

Lũy kế năm 2013

Thay đổi

Doanh thu

63,24

69,97

-9,6%

212,02

234,61

-9,6%

Doanh thu thuần

63,24

69,97

-9,6%

212,02

234,61

-9,6%

Giá vốn hàng bán

58,37

63,41

-7,9%

193,51

211,72

-8,6%

Lợi nhuận gộp

4,86

6,56

-25,9%

18,51

22,89

-19,1%

Lợi nhuận sau thuế

0,76

1,93

-60,6%

5,48

6,41

-14,5%

EPS (đồng)

200

507

-60,6%

1.443

1.686

-14,4%

Kết quả kinh doanh quý III/2014 của BPC (Nguồn: HNX)
Đơn vị: tỷ đồng

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới