Hủy
Kinh Doanh

Công ty chứng khoán phải tách bạch tiền gửi của khách hàng trước 15/1/2014

Thứ Tư | 19/12/2012 15:11

Công ty chứng khoán cũng phải thiết lập và xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ trước 15/1/2014.
 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 210 hướng dẫn về việc thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, có hiệu lực từ 15/1/2013.

Theo đó, trong vòng một 1 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, công ty chứng khoán phải thiết lập và xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ.

Ngoài ra, Thông tư quy định chi tiết về nghiệp vụ môi giới và nghiệp vụ tư doanh của công ty chứng khoán.

Với nghiệp vụ môi giới, công ty chứng khoán không được đưa ra ý kiến về việc tăng hay giảm giá chứng khoán mà không có căn cứ để lôi kéo khách hàng tham gia giao dịch.

Không được thỏa thuận hoặc đưa ra lãi suất cụ thể hoặc chia sẻ lợi nhuận hoặc thua lỗ với khách hàng để lôi kéo khách hàng tham gia giao dịch. Không trực tiếp hoặc gián tiếp thiết lập các địa điểm cố định bên ngoài các địa điểm giao dịch đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để ký hợp đồng môi giới với khách hàng, nhận lệnh, thực hiện lệnh giao dịch chứng khoán hoặc thanh toán giao dịch chứng khoán với khách hàng.

Công ty chứng khoán cũng không được nhận lệnh, thanh toán giao dịch với người không phải là người đứng tên tài khoản giao dịch mà không có ủy quyền của người đứng tên tài khoản
bằng văn bản. Không được tiết lộ các nội dung đặt lệnh giao dịch của khách hàng, sử dụng tên hoặc tài khoản của khách hàng để đăng ký, giao dịch chứng khoán...
Về quản lý tiền của khách hàng, công ty chứng khoán phải quản lý tách bạch tiền gửi giao dịch chứng khoán của từng khách hàng, tách bạch tiền của khách hàng với tiền của công ty
chứng khoán.

Tài khoản chuyên dụng được công ty chứng khoán mở tại ngân hàng thương mại để quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng. Tài khoản chuyên dụng phải mở riêng biệt và tách bạch với tài khoản khác của công ty chứng khoán.Tài khoản chuyên dụng này chỉ phục vụ cho giao dịch của khách hàng. bao gồm: khách hàng nộp, chuyển tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán; khách hàng rút, chuyển tiền ra khỏi tài khoản giao dịch chứng khoán; khách hàng thanh toán giao dịch chứng khoán; khách hàng ký quỹ giao dịch, nộp tiền đấu giá mua chứng khoán; khách hàng thanh toán thực hiện quyền mua chứng khoán; các trường hợp thanh toán khác của khách hàng theo yêu cầu của khách hàng và tuân thủ quy định pháp luật.

Công ty chứng khoán không được trực tiếp nhận và chi trả tiền mặt để giao dịch chứng khoán của khách hàng mà phải thực hiện qua ngân hàng thương mại. Không được lạm dụng tiền của khách hàng dưới mọi hình thức.

Trước 16 giờ thứ hai hàng tuần hoặc ngày làm việc đầu tiên của tuần, công ty chứng khoán có tài khoản chuyên dụng phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số lượng khách hàng, số dư tiền của khách hàng tại tài khoản chuyên dụng của công ty chứng khoán mở tại ngân hàng thương mại.

Việc quản lý tiền của khách hàng theo theo quy định của Thông tư 210 sẽ bắt buộc phải thực hiện trong vòng 1 năm kể từ ngày Thông tư có hiệu lực (trước 15/1/2014).

Về nghiệp vụ tự doanh, công ty chứng khoán phải đảm bảo có đủ tiền và chứng khoán để thanh toán các lệnh giao dịch cho tài khoản của chính mình.

Công ty chứng khoán phải thực hiện với danh nghĩa chính mình, không được mượn danh nghĩa của người khác hoặc thực hiện với danh nghĩa cá nhân hoặc cho người khác sử dụng tài khoản tự doanh.

Các trường hợp không được coi là tự doanh chứng khoán gồm mua, bán chứng khoán do sửa lỗi sau giao dịch; mua, bán cổ phiếu quỹ.

Công ty chứng khoán phải ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước khi thực hiện lệnh của chính mình; phải công bố cho khách hàng biết khi mình là đối tác trong giao dịch thỏa thuận với khách hàng.

Khi khách hàng đặt lệnh giới hạn, công ty chứng khoán không được mua hoặc bán cùng chiều cùng loại chứng khoán đó cho mình ở mức giá bằng hoặc tốt hơn mức giá của khách hàng trước khi lệnh của khách hàng được thực hiện.

Nguồn Khampha


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong