Hủy
Kinh Doanh

Công ty mẹ PNJ lãi 82 tỷ đồng trong quý III, gấp 2,5 lần cùng kỳ

Thứ Tư | 22/10/2014 17:00

Một phần nguyên nhân là do công ty thoái vốn SFC, thu về 174,4 tỷ đồng và ghi nhận thu nhập tài chính gần 36 tỷ đồng.
 
Quý III/2014, Công ty mẹ Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) đạt 1.694 tỷ đồng doanh thu và 82 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Doanh thu giảm 12% và lợi nhuận gấp 2,5 lần so với quý III/2014.

Doanh thu kinh doanh vàng chiếm 87% trong cơ cấu doanh thu, đạt 1.475 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động này giảm 16% so với cùng kỳ khiến tổng doanh thu Công ty giảm.

Ngược lại, doanh thu kinh doanh đá - hàng món, bạc, đồng hồ và các loại dịch vụ đều tăng so với quý III/2013.

Trong quý, chi phí bán hàng tăng 40%, đạt 74 tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp tăng 48% và doanh thu tài chính đạt 36 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ khiến công ty báo lãi tăng mạnh như trên.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 5.346 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế đạt 206 tỷ đồng. Doanh thu giảm 7% còn lợi nhuận tăng 77%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 2.723 đồng.

Cuối quý III/2014, tổng tài sản là 2.891 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm, chủ yếu do tăng tồn kho và các khoản phải thu.

Trong đó, khoản phải thu đáng kể nhất là từ Công ty cổ phần Xăng dầu và Dịch vụ Hàng hải (86 tỷ đồng) và bà Trần Thị Thu Phương (86 tỷ đồng).

Tiền và các khoản tương đương tiền là 283 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 90% là giá trị vàng miếng và vàng nguyên liệu.

Vay và nợ ngắn hạn cuối quý III/2014 là gần 1.200 tỷ đồng với khoảng 300 tỷ đồng từ Ngân hàng ACB. Vay và nợ trung, dài hạn là 148 tỷ đồng từ Ngân hàng Đông Á và Ngân hàng ACB.

Chỉ tiêu

Quý III năm 2014

Quý III năm 2013

Thay đổi

Lũy kế năm 2014

Lũy kế năm 2013

Thay đổi

Doanh thu

1.693,50

1.912,70

-11,5%

5.345,90

5.739,98

-6,9%

Doanh thu thuần

1.669,31

1.898,94

-12,1%

5.278,54

5.700,77

-7,4%

Giá vốn hàng bán

1.486,89

1.775,41

-16,3%

4.713,76

5.275,91

-10,7%

Lợi nhuận gộp

182,42

123,53

47,7%

564,78

424,87

32,9%

Doanh thu tài chính

36,01

10,11

256,2%

47,89

19,84

141,4%

Chi phí tài chính

19,74

17,70

11,5%

69,85

59,65

17,1%

Chi phí bán hàng

73,94

52,87

39,9%

213,80

169,13

26,4%

Chi phí quản lý

20,00

21,75

-8,0%

67,93

64,18

5,8%

Lợi nhuận sau thuế

81,63

33,25

145,5%

205,84

116,23

77,1%

EPS (đồng)

1.080

462

133,8%

2.723

1.614

68,7%

Kết quả kinh doanh quý III/2014 của Công ty mẹ PNJ (Nguồn: HSX)
Đơn vị: tỷ đồng

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới