Hủy
Kinh Doanh

DATC nguy cơ mất hơn 70 tỷ đồng do gửi tiền tại công ty cho thuê tài chính II

Thứ Tư | 18/07/2012 16:28

Đến 31/12/2011, các hợp đồng gửi tiền của DATC tại ALCII đã quá hạn trên 2 năm nhưng chỉ thu được 12,68 tỷ đồng tiền lãi.
 
Theo Kiểm toán Nhà nước, công ty TNHH một thành viên mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chính là mua nợ và đầu tư dài hạn tái cấu trúc doanh nghiệp.

Ngoài ra, công ty này sử dụng vốn hiệu quả thấp, gửi tiền và cho vay không đúng nhiệm vụ và có nguy cơ mất vốn, hoạt động mua bán nợ, tiếp nhận bàn giao còn một số tồn tại.

Cụ thể, nguồn vốn, quỹ của DATC đến 31/12/2010 là 2.616,49 tỷ đồng, trong đó sử dụng để mua nợ và đầu tư dài hạn tái cấu trúc doanh nghiệp lên đến 47,23%.

DATC gửi tiền tại Công ty cho thuê tài chính II - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam (ALCII) 110 tỷ đồng, nhưng đến 31/12/2011, các hợp đồng gửi tiền tại ALCII đã quá hạn trên 2 năm mà DATC chỉ thu được 12,68 tỷ đồng tiền lãi, nguy cơ mất vốn ước tính trên 70 tỷ đồng...

Hệ số bảo toàn vốn năm 2010 (vốn chủ sở hữu năm 2010/vốn chủ sở hữu năm 2009) của DATC là 1,04%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 5,48%, thấp hơn năm trước, trong đó tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư vào công ty con là 5,2%, công ty liên doanh liên kết là 0,06%, đầu tư dài hạn khác là 2,8%.

DATC sử dụng nợ phải thu và tài sản tồn đọng đã mua để góp vốn thành lập công ty cổ phần xi măng Bắc Kạn - DATC nhưng không thuê thẩm định giá, không xử lý tài chính đối với các khoản nợ và tài sản tồn đọng đã mua trước khi góp vốn.

Theo Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Lê Minh Khái, sắp tới cơ quan này sẽ kiến nghị Bộ Tài chính kiểm điểm quyết liệt tại DATC và yêu cầu công ty này cùng với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tham gia tích cực vào quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước và ngân hàng.

Nguồn DVT

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO