Hủy
Kinh Doanh

ĐHCĐ Eximbank bất thành do hai nhóm cổ đông lớn không tham dự

Thứ Sáu | 29/04/2016 10:16

Hai nhóm cổ đông đề xuất bầu thêm hai thành viên HĐQT, trong khi đó, cổ đông chiến lược Sumimoto và một nhóm cổ đông khác đề xuất giữ nguyên HĐQT.
 

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã EIB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 hôm nay (29/4).

Đại hội bất thành

Theo ông Trần Lê Quyết, Trưởng Ban Kiểm soát Eximbank, lúc 10 giờ 5 phút, có tổng cộng 487 cổ đông đại diện cho 617 triệu cổ phần với tỷ lệ 50,19% có quyền biểu quyết. Căn cứ quy định của pháp luật và điều lệ Eximbank, tổng số cổ đông dự họp thấp hơn tỷ lệ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, không đủ điều kiện tiến hành Đại hội. Như vậy, Đại hội không thể tiến hành.

DHCD Eximbank bat thanh do hai nhom co dong lon khong tham du
Ông Trần Lê Quyết, Trưởng Ban Kiểm soát Eximbank, công bố Đại hội không thể tiến hành

Theo quy định, nếu Đại hội lần 1 không tiến hành, Đại hội lần thứ hai được triệu tập trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội lần thứ nhất với ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Ngô Thanh Tùng, Thành viên HĐQT Eximbank cho biết, lý do chính Đại hội lần này không thể tiến hành là do hai nhóm cổ đông lớn trên 10% đề xuất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhưng không hiện diện, nên Đại hội không thể tiến hành.

DHCD Eximbank bat thanh do hai nhom co dong lon khong tham du
Đại hội lần 2 sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày kế từ ngày tổ chức Đại hội lần 1

Đề xuất bầu thêm hai thành viên HĐQT

Theo tờ trình Đại hội, hai nhóm cổ đông yêu cầu đưa vào chương trình họp Đại hội nội dung bầu bổ sung hai thành viên HĐQT. Cụ thể, ngày 14/3/2016, nhóm cổ đông do bà Nguyễn Thị Xuân Loan đại diện 11,82% cổ phần và vào ngày 28/3/2016, nhóm do ông Phạm Hữu Phương đại diện 10,42% cổ phần đã gửi thư với yêu cầu như trên.

Trong một tờ trình khác, HĐQT Eximbank cho biết vào ngày 26/4/2016, Ngân hàng cũng nhận được kiến nghị của các nhóm cổ đông sở hữu tổng cộng 25,95% cổ phần, bao gồm cổ đông chiến lược Sumimoto sở hữu 15% và nhóm cổ đông VOF Investment Limited, Mirae Asset Exim Investment và ông Trần Công Cận sở hữu 10,95% cổ phần của Eximbank. Theo đó, đề nghị số lượng thành viên HĐQT Eximbank chỉ là 9 thành viên như hiện tại.

Theo đó, Đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu thông qua số lượng thành viên HĐQT tối đa là 9 thành viên hoặc 11 thành viên.

HĐQT Eximbank cho rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp để bầu thành viên mới. Tuy nhiên, HĐQT vẫn đưa nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT vào chương trình Đại hội. HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020) hiện có 9 thành viên, được bầu vào ngày 15/12/2015 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

DHCD Eximbank bat thanh do hai nhom co dong lon khong tham du
Hai nhóm cổ đông lớn đề xuất bầu thêm người vào HĐQT không đến tham dự Đại hội

Hồi tố khoản lãi Eximland theo nguyên tắc kế toán

Liên quan đến phương án khắc phục chỉnh sửa kiến nghị tại kết luận thanh tra đối với Eximland, Eximbank trình ĐHCĐ thông qua phương án hạch toán hồi tố đúng theo nguyên tắc kế toán.

Eximbank cho biết, số tiền phải điều chỉnh tại ngày 31/12/2014 là 948,57 tỷ đồng, bao gồm 831,83 tỷ đồng thu nhập đã hạch toán từ năm 2010 đến năm 2013. Khoản thu nhập này đã được phân phối như sau: nộp thuế 207,92 tỷ đồng, trích quỹ dự trữ bồ sung vốn và quỹ dự phòng tài chính 91,55 tỷ đồng, trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 45,54 tỷ đồng, chia cổ tức 486,82 tỷ đồng, phần còn lại là các khoản chi phí liên quan.

Với số thuế đã nộp, Eximbank sẽ xin Cơ quan thuế được khấu trừ số thuế đã nộp vào số thuế phải nộp của các năm sau. Sẽ điều chỉnh giảm quỹ đối với số tiền đã trích các quỹ đồng thời thu hồi khen thưởng, phúc lợi trong hai năm 2016 và 2017. Số lỗ lũy kế còn lại được bù đắp từ lợi nhuận sau thuế hằng năm sau khi trích lập các quỹ.

Năm 2016 Eximbank đặt chỉ tiêu tổng tài sản đạt 142.500 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2015. Huy động vốn đạt 113.500 tỷ đồng, tăng 15%, dư nợ cấp tín dụng đạt 105.805 tỷ đồng, tăng 10%.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 720 tỷ đồng, tăng 12 lần so với kết quả lợi nhuận sau trích lập dự phòng năm 2015. Nợ xấu dưới 3%.

Năm 2015, tổng tài sản Eximbank đạt 124.850 tỷ đồng, giảm 22% so với cuối năm 2014 và hoàn thành 69% kế hoạch. Theo Eximbank, tổng tài sản giảm chủ yếu từ nguồn vốn huy động trên thị trường liên ngân hàng giảm 81% so với năm 2014.

Huy động vốn đạt 98.431 tỷ đồng, giảm 3% và hoàn thành 78% kế hoạch. Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 96.188 tỷ đồng, giảm 2% và hoàn thành 88% kế hoạch.

Dư nợ cho vay đạt 84.760 tỷ đồng, giảm 3% và hoàn thành 84% kế hoạch. Nợ xấu giảm từ 2,46% cuối năm 2014 về mức 1,86% tại thời điểm cuối năm 2015.

Lợi nhuận trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 1.495 tỷ đồng. Trong năm 2015, Eximbank trính lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 1.434 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất sau chi phí dự phòng đạt 61 tỷ đồng, hoàn thành 6% kế hoạch.

Do khoản lỗ lũy kế được hạch toán hồi tố cho năm 2014 liên quan đến điều chỉnh lợi nhuận từ năm 2010 đến năm 2013, Eximbank cần giữ lại lợi nhuận còn lại cho đến khi hết lỗ lũy kế, vỉ vậy ngân hàng không chia cổ tức năm 2015.

Trường Văn


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong