Hủy
Kinh Doanh

GPBank thông báo họp cổ đông bất thường lần thứ 2

Thứ Hai | 22/06/2015 10:48

Vào ngày 27/06/2015 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Dầu Khí (GPBank) sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần hai .
 

Đại hội cổ đông bất thường lần này có mục đích thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ theo yêu cầu của Ngân hàng nhà nước. Trước đó, ngày 20/06/2015 kỳ đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất của GPBank đã không đủ điều kiện tiến hành, do số lượng cổ đông đến dự hoặc được ủy quyền đến dự chưa đạt đủ tỷ lệ tối thiểu 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp số cổ đông tham dự đại hội lần thứ hai không đáp ứng đủ điều kiện đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp đại hội cổ đông lần thứ ba sẽ được tiến hành vào ngày 02/07/2015 mà không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Từ năm 2011 đến, GPBank đã không công bố báo cáo tài chính theo quy định. Đây là một trong 9 ngân hàng yếu kém thuộc diện phải xử lý trong đợt đầu nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra được phương án.

Thùy Loan

Nguồn GPBank


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới