Hủy
Kinh Doanh

GSP tổng tài sản hợp nhất tăng 4 tỷ đồng sau kiểm toán

Thứ Bảy | 09/03/2013 19:10

Ngoài ra, trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, chỉ tiêu lợi nhuận trước thay đổi vốn lưu động của công ty tăng 1 tỷ đồng.
 
Công ty vận tải sản phẩm khí quốc tế GSP công bố báo cáo tài chính hợp nhất 2012 đã kiểm toán.

Theo báo cáo, tổng tài sản hợp nhất trên bảng cân đối của công ty tăng 4 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 2 tỷ đồng và tài sản dài hạn tăng 2 tỷ đồng.

Theo giải trình của GSP, tài sản ngắn hạn tăng do hoàn nhập vật tư thừa kiểm kê trên tàu làm khoản mục tồn kho tăng, và tài sản dài hạn tăng do ghi nhận thêm công nợ và kết chuyển một số chi phí sửa chữa tàu vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ trong các kỳ tiếp theo.

Ngoài ra, trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ , chỉ tiêu lợi nhuận trước thay đổi vốn lưu động tăng 1 tỷ đồng do công ty trích lập dự phòng nợ khó đòi tại thời điểm 31/12/2012 của công ty con.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty giảm 13 tỷ đồng, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư tăng 13 tỷ đồng.

Riêng công ty mẹ của GSP, tổng tài sản sau kiểm toán tăng 373 triệu đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2012, công ty đạt 689 tỷ đồng doanh thu thuần, gần như không đổi so với năm 2011 và 50,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng nhẹ 5%. Trong đó, phần lãi thuộc về cổ đông công ty mẹ là 42,5 tỷ đồng.

Nguồn Khampha/HSX


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới