Hủy
Kinh Doanh

REE lãi quý III/2014 tăng 22%, lũy kế 9 tháng vẫn giảm 19%

Thứ Sáu | 31/10/2014 14:55

Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ quý III/2014 đạt 243 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 681 tỷ đồng. EPS 9 tháng là 2.574 đồng.
 

Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2014 với doanh thu thuần 654 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Biên lợi nhuận gộp kỳ này đạt 30%, tăng so với mức 28% cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt hơn 198 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính quý III/2014 tăng 26% trong khi chi phí tài chính giảm, khiến hoạt động này mang lại 149 tỷ đồng lợi nhuận.

Lợi nhuận sau thuế quý III/2014 đạt gần 255 tỷ đồng, tăng 28%. Phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 243 tỷ đồng, tăng 22%.

Lý giải lợi nhuận quý này tăng, REE cho biết Công ty ghi nhận tương ứng kết quả kinh doanh phát sinh trong quý cua các công ty con và công ty liên kết tăng từ 74 tỷ đồng lên 129 tỷ đồng, trong đó chủ yếu từ Nhiệt điện Phả Lại và Thủy điện Srok Phu Mieng. Trước đó Nhiệt điện Phả lãi báo lãi lớn quý III/2014 nhờ hạch toán chênh lệch khoản nợ bằng đồng Yên.

Chi phí quản lý tăng 12 tỷ đồng do phân bổ lợi thế thương mại từ khoản đầu tư vào Thủy điện Thác Bà 7,84 tỷ đồng và ghi nhận thêm chi phí quản lý quý III/2014 khi TBC hợp nhất.

Tuy nhiên, bù trừ lại cho phần chi phí quản lý tăng thì trong kỳ chi phí tài chính lại giảm tương ứng 12,9 tỷ đồng do hoàn nhập dự phòng đầu tư và giảm chi phí lãi vay.

REE có 15 công ty liên kết, với tổng giá trị đầu tư tới 30/9/2014 là 2.689 tỷ đồng. Công ty có 11 Công ty con với tỷ lệ sở hữu từ 58% tới 100%.

Trong 9 tháng đầu năm, REE đã thoái vốn khỏi liên doanh 41B Lý Thái Tổ đầu tư vào bất động sản, trong khi đầu tư vào cấp nước Tân Hiệp và thủy điện Thác Bà.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, REE đạt 1.825 tỷ đồng doanh thu thuần, bằng 68% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 692 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 78% kế hoạch năm. Phần thuộc cổ đông công ty mẹ là 681 tỷ đồng, EPS đạt 2.574 đồng.

Đơn vị: tỷ đồng

Đơn vị: tỷ đồng


Tính tới 30/9/2014, tiền và các khoản tương đương tiền là 1.159 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần đầu năm. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm rất mạnh từ 417 tỷ đồng xuống 196 tỷ đồng.

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật