Hủy
Kinh Doanh

Sẽ xây dựng kho dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia

Thứ Ba | 12/06/2012 13:04

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định về hoạt động thông tin tín dụng.
 

Dự thảo quy định hệ thống chỉ tiêu báo cáo thông tin tín dụng gồm 5 nhóm cơ bản là: Thông tin nhận dạng khách hàng vay; thông tin chi tiết về hợp đồng cấp tín dụng; thông tin thẻ tín dụng; thông tin bảo đảm tiền vay; thông tin về tài chính của khách hàng vay là doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước cho rằng, 5 nhóm thông tin trên chứa đựng những thông tin cơ bản liên quan đến: Tổng số tiền đã giải ngân; mục đích sử dụng vốn; số tiền cam kết cấp tín dụng/hạn mức tín dụng; số tiền thực tế đã giải ngân, ứng trước, thấu chi; số tiền phải thanh toán theo từng kỳ hạn trong tương lai; số tiền, số ngày chậm trả nợ gốc, nợ lãi; số tiền, số lần cơ cấu lại nợ, thời gian gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ; thông tin về mua bán nợ; biện pháp bảo đảm hợp đồng,...

Đây cũng là những thông tin cần thiết để tổ chức tín dụng có cơ sở tin cậy để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng và nhóm khách hàng có liên quan.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện nay, hệ thống chỉ tiêu báo cáo thông tin tín dụng thực hiện theo Quyết định 51/2007/QĐ-NHNN ngày 31/12/2007 chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố thông tin phục vụ cho việc đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, chưa phản ánh đầy đủ về lịch sử thanh toán, vay trả của khách hàng,… cho nên chưa phục vụ đầy đủ cho hoạt động giám sát, quản lý rủi ro tín dụng sau khi cấp tín dụng.

Do vậy, cần thiết xây dựng, phát triển kho dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia để tích hợp đầy đủ, kịp thời thông tin tín dụng từ các nguồn. Đồng thời, hệ thống dữ liệu này còn giúp các tổ chức tín dụng đánh giá khả năng trả nợ của từng khách hàng vay trong quá trình xem xét, quyết định cấp tín dụng, xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và các chính sách quản lý rủi ro phù hợp...

Nguồn Chính phủ


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong