Hủy
Kinh Doanh

Thủ tướng thay mặt Chính phủ chỉ đạo việc đàm phán, ký kết điều ước quốc tế

Thứ Năm | 11/09/2014 08:27

Thủ tướng được phân công chỉ đạo việc đàm phán, ký, kết kết, gia nhập điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước...
 
Ngày 8/9, Chính phủ ban hành nghị quyết về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế.

Theo đó, Chính phủ phân công Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện trình Chủ tịch nước quyết định việc đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước, báo cáo Chủ tịch nước trước khi đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ có quy định phải phê chuẩn.

Thủ tướng cũng là thay mặt Chính phủ trình Chủ tịch nước quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực đối với các điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; Chỉ đạo việc đàm phán, ký, kết kết, gia nhập điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước.

Quyết định ký điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ trong trường hợp cần quyết định gấp nhằm bảo đảm yêu cầu đối ngoại; Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn, tạm đình chỉ hiệu lực điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền Chính phủ.

Phân công theo nghị quyết này không áp dụng đối với các điều ước quốc tế được quy định tại khoản 14 Điều 70 Hiến pháp 2013, điều ước quốc tế có nội dung trái với văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc điều ước quốc tế có nội dung chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoặc việc thực hiện điều ước quốc tế đó yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc hủy bỏ quy định của văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Việc phân công theo quy định trên chỉ được thực hiện khi trong hồ sơ trình, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến thẩm kiểm tra của Bộ Ngoại giao và ý kiến đóng góp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan nhất trí với ý kiến đề xuất ký kết, gia nhập điều ước quốc tế đó.

Trình tự, thủ tục ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế khác không thuộc nội dung phân công nêu trên được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Chính phủ chịu trách nhiệm về những công việc đã phân công cho Thủ tướng Chính phủ thực hiện, Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm báo cáo ra phiên họp Chính phủ gần nhất về việc thực hiện các công việc được phân công theo Nghị quyết này.

Chính phủ giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát các quy định của Hiến pháp 2013, Công ước Viên 1969 về Luật Điều ước và thực tiễn áp dụng để đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005.

Nguồn Theo DVO/Chinhphu.vn


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới