Hủy
Kinh Doanh

Thủy điện Cần Đơn trình cổ đông phương án nhận sáp nhập thủy điện Nà Lơi và thủy điện Ry Ninh II

Thứ Hai | 17/06/2013 17:51

SJD dự kiến phát hành 10,12 triệu cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu của NLC và RHC cùng với tỷ lệ 1:1.
 
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn SJD công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Theo tờ trình phương án sáp nhập, thủy điện Cần Đơn dự kiến sẽ nhận sáp nhập Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi (NLC) và Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II (RHC).

Thủy điện Nà Lơi có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, thủy điện Ry Ninh II có vốn điều lệ 51,2 tỷ đồng còn thủy điện Cần Đơn có vốn điều lệ 358,8 tỷ đồng.

Theo tờ trình, SJD sẽ phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu của NLC và RHC do các cổ đông NLC và RHC nắm giữ theo tỷ lệ được các bên thống nhất. Cổ đông NLC và RHC sẽ chuyển thành cổ đông của SJD. Sau sáp nhập, NLC và RHC sẽ chuyển đổi từ mô hình công ty cổ phần sang chi nhánh của SJD.

Dự kiến, tỷ lệ hoán đổi cổ phần giữa SJD với NLC là 1:1 và giữa SJD với RHC cũng là 1:1. Nếu sáp nhập với tỷ lệ này, số lượng cổ phiếu mà SJD phát hành thêm là 10,12 triệu đơn vị, nâng lượng cổ phiếu từ 35,88 triệu đơn vị lên 46 triệu đơn vị.

Theo tờ trình của Hội đồng quản trị, SJD sẽ báo cáo cổ đông kết quả 2012 với doanh thu 351,6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 163,2 tỷ đồng, vượt lần lượt 29% và 54% kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân cán bộ nhân viên đạt 11,53 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2013, SJD đặt mục tiêu doanh thu 282,4 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 124,7 tỷ đồng và cổ tức 15%. Thu nhập bình quân dự kiến 10,06 triệu đồng/người/tháng.

Nguồn Dân Việt


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới