Hủy
Kinh Doanh

VNL, NHW: Lần lượt chi cổ tức đợt 1/2014 và năm 2013 bằng tiền mặt

Thứ Bảy | 06/09/2014 22:22

Ngày chốt danh sách cổ đông của VNL là ngày 19/09/2014, trong khi ngày 19/09/2014 là ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông NHW.
 
Ngày 04/09/2014 Hội đồng quản trị của CTCP Logistics Vinalink (MCK: VNL) đã họp và quyết nghị chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 cho cổ đông công ty theo mức 700 đồng/CP. Cụ thể như sau:

Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 19/09/2014. Thời gian thực hiện chi trả là ngày 15/10/2014.

Năm 2014, VNL đặt kế hoạch chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%/mệnh giá. 6 tháng đầu năm VNL đạt 17,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 68% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

CTCP Ngô Han (MCK: NHW) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị công ty. Theo đó, NHW quyết định chia cổ tức năm 2013 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Cụ thể như sau:

Tỷ lệ cổ tức năm 2013 là 10% bằng tiền. Thời gian chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng là ngày 19/09/2014. Thời hạn thanh toán cổ tức là ngày 30/09/2014.

6 tháng đầu năm NHW đạt hơn 21 tỷ đồng trong đó quý II đạt hơn 9,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng 57% so với quý II/2013 chủ yếu nhờ tỷ giá ổn và chi phí lãi vay giảm.

Nguồn CafeF


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới