Hủy
Kinh Doanh

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ sẽ nâng tỷ trọng ngành công nghiệp lên trên 30%

Thứ Hai | 31/12/2012 13:12

Vùng cũng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2011-2015 đạt 14-16%; giai đoạn 2016-2020 đạt 15-17%
 
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Quy hoạch, đặt ra quan điểm phát triển trên cơ sở phát huy lợi thế của từng tỉnh trong vùng, hỗ trợ lẫn nhau theo sự phân bố về không gian, lãnh thổ, cơ cấu của ngành công nghiệp; phân công hợp tác trong phát triển công nghiệp để đảm bảo tính liên kết vùng;

Đồng thời, phát triển công nghiệp vùng phải đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với phát triển công nghiệp cả nước; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, khai thác nội lực là nhân tố quyết định. Kết hợp chặt chẽ phát triển công nghiệp với an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Quyết định cũng đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm công nghiệp giai đoạn 2011-2015 đạt 14-16%; giai đoạn 2016-2020 đạt 15-17%; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2011-2015 đạt 14-16%; giai đoạn 2016-2020 đạt 15-17%; công nghiệp + xây dựng chiếm tỷ trọng 43-45% năm 2015 và 48-50% năm 2020, trong đó riêng ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng 25-27% năm 2015 và 31-33% năm 2020.

Việc phát triển công nghiệp Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ được thực hiện trên cơ sở định hướng tăng cường khai thác lợi thế về nguồn lao động dồi dào, điều kiện đất đai và nguyên liệu tại chỗ, nhất là nguồn nguyên liệu khoáng sản, nông lâm sản phục vụ công nghiệp chế biến;

Theo đó, từng bước chuyển đổi cơ cấu các phân ngành công nghiệp theo hướng thu hút đầu tư để phát triển một số ngành công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật cao hơn như sản xuất thiết bị điện, cơ khí chế tạo, điện tử tin học; áp dụng công nghệ tiên tiến đối với các cơ sở công nghiệp đầu tư mới; phát triển các cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp để phục vụ nhu cầu sản xuất công nghiệp ở nông thôn.

Nguồn Bộ Công thương


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới