Hủy

Người dân trung quốc Tin tức

  • 17/09/2014 - 20:47

    Thế giới có 2.325 tỉ phú

    Năm 2014, thế giới có thêm 155 tỉ phú, nâng tổng số người giàu nhất hành tinh này lên 2.325 với tổng tài sản là 7.300 tỉ USD.