Hủy

Thanh doi Tin tức

  • 23/10/2021 - 19:42

    Facebook đổi tên thành Horizon?

    Nhiều câu hỏi đặt ra rằng: Facebook đổi tên với mong muốn nâng cấp trải nghiệm người dùng hay rũ bỏ quá khứ?