Hủy
Thế giới

10 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới

Thứ Tư | 20/02/2013 15:53

Hãng tư vấn Brand Finance vừa công bố danh sách 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu nhất thế giới (Brand Finance Global Banking 500) năm 2013.
 
Image
1. Thương hiệu: Wells Fargo
Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2013: 1
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2012: 2
Giá trị thương hiệu năm 2013: 26,04 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2012: 23,23 tỷ USD
Mức đánh giá thương hiệu năm 2013: AA+
Mức đánh giá thương hiệu năm 2012: AA+
Image
2. Thương hiệu: Chase
Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2013: 2
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2012: 5
Giá trị thương hiệu năm 2013: 23,41 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2012: 18,96 tỷ USD
Mức đánh giá thương hiệu năm 2013: AAA-
Mức đánh giá thương hiệu năm 2012: AA+
Image
3. Thương hiệu: HSBC
Quốc gia: Anh
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2013: 3
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2012: 1
Giá trị thương hiệu năm 2013: 22,86 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2012: 27,6 tỷ USD
Mức đánh giá thương hiệu năm 2013: AAA-
Mức đánh giá thương hiệu năm 2012: AAA
Image
4. Thương hiệu: Bank of America
Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2013: 4
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2012: 3
Giá trị thương hiệu năm 2013: 22,4 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2012: 19,54 tỷ USD
Mức đánh giá thương hiệu năm 2013: AA+
Mức đánh giá thương hiệu năm 2012: AA+
Image
5. Thương hiệu: Citi
Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2013: 5
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2012: 6
Giá trị thương hiệu năm 2013: 21,68 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2012: 18,64 tỷ USD
Mức đánh giá thương hiệu năm 2013: AA+
Mức đánh giá thương hiệu năm 2012: AA+
Image
6. Thương hiệu: Santander
Quốc gia: Tây Ban Nha
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2013: 6
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2012: 4
Giá trị thương hiệu năm 2013: 20,12 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2012: 19,97 tỷ USD
Mức đánh giá thương hiệu năm 2013: AAA-
Mức đánh giá thương hiệu năm 2012: AAA-
Image
7. Thương hiệu: ICBC

Quốc gia: Trung Quốc

Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2013: 7

Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2012: 11

Giá trị thương hiệu năm 2013: 19,82 tỷ USD

Giá trị thương hiệu năm 2012: 15,16 tỷ USD

Mức đánh giá thương hiệu năm 2013: AA+

Mức đánh giá thương hiệu năm 2012: AA+
Image

8. Thương hiệu: American Express
Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2013: 8
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2012: 7
Giá trị thương hiệu năm 2013: 19 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2012: 18,23 tỷ USD
Mức đánh giá thương hiệu năm 2013: AAA-
Mức đánh giá thương hiệu năm 2012: AAA-
Image
9. Thương hiệu: BNP Paribas
Quốc gia: Pháp
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2013: 9
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2012: 8
Giá trị thương hiệu năm 2013: 18,57 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2012: 16,81 tỷ USD
Mức đánh giá thương hiệu năm 2013: AAA-
Mức đánh giá thương hiệu năm 2012: AA+
Image
10. Thương hiệu: China Construction Bank
Quốc gia: Trung Quốc
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2013: 10
Xếp hạng giá trị thương hiệu năm 2012: 10
Giá trị thương hiệu năm 2013: 16,95 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2012: 15,46 tỷ USD
Mức đánh giá thương hiệu năm 2013: AA
Mức đánh giá thương hiệu năm 2012: AA

Nguồn VnEconomy


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới