Hủy
Bất động sản

Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 tỉnh Đắk Nông

Thứ Tư | 17/07/2013 15:54

Theo quyết định của Chính phủ, đến 2020, Đắk Nông có hơn 88% diện tích đất toàn tỉnh là đất nông nghiệp.
 

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Đắk Nông.

Với 651.562 ha diện tích đất tự nhiên, đến năm 2020 tỉnh Đắk Nông có khoảng 575.695 ha đất nông nghiệp, chiếm 88,36% diện tích đất toàn tỉnh.

Trong đó, nhiều nhất là đất rừng sản xuất, chiếm tới 34,04% diện tích đất nông nghiệp, tương đương 221.762 ha. Ngoài ra, 190.374 ha là đất trồng cây lâu năm; 38.562 ha đất rừng phòng hộ; 8.759 ha đất trồng lúa.

Diện tích đất phi nông nghiệp là 68.205 ha chiếm 10,47% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh. Từ 2011-2015, 15.579 ha đất nông nghiệp được chuyển sang đất phi nông nghiệp.

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.

Bên cạnh đó, xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; khai hoang, cải tạo đất chưa sử dụng để bù lại phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản bị giảm do chuyển mục đích sử dụng....

Nguồn Chinhphu.vn


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong