Hủy
Kinh Doanh

Chứng khoán BIDV lãi quý II/2014 gần 13 tỷ đồng

Thứ Ba | 22/07/2014 13:45

Doanh thu lũy kế 6 tháng của công ty đạt 130% kế hoạch năm, tương đương hơn 203 tỷ đồng.
 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC, mã BSI) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2014 và 6 tháng đầu năm 2014.

Tổng doanh thu quý II/2014 đạt 131,72 tỷ đồng, tăng 110% so với quý II/2013. Doanh thu lũy kế 6 tháng đạt 203,68 tỷ đồng, tương đương 130% kế hoạch năm (156,67 tỷ đồng).

Lợi nhuận quý II/2014 tăng gần 8 lần so với quý II/2013. Lũy kế 6 tháng đạt 23 tỷ đồng, tăng gần 6 lần so với 6 tháng 2013.

Tổng tài sản 6 tháng đầu năm của BSC đạt 4.008,3 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 1.612,4 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với số đầu kỳ. Nợ phải trả là 3.292,7 tỷ đồng, đều là nợ ngắn hạn.

Tài sản ngắn hạn 6 tháng đầu năm 2014 đạt 3.970, 8 tỷ đồng, tăng 3 lần so với số đầu kỳ., trong đó đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 1.977 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần. Tài sản dài hạn chỉ hơn 37 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực đầu tư tài chính dài hạn, tổng mức đầu tư vào chứng khoán sẵn sàng để bán với 48,1 tỷ đồng.

Trong quý II, công ty đã thực hiện giao dịch hơn 1,2 triệu đơn vị cổ phiếu và trái phiếu , tương đương 49 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, BSC cũng thực hiện mua bán lại hơn 705,2 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tăng hơn 4 lần so với thời điểm đầu năm.

Các khoản vay ngắn hạn giảm khoảng 50% so với số đầu kỳ (419 tỷ đồng), xuống 220 tỷ đồng. Đây là khoản vay từ Ngân hàng Liên doanh Việt Nga.

Một số chỉ tiêu kinh doanh quý II/2014 và 6 tháng đầu năm (Nguồn: Gafin/BSC).
Một số chỉ tiêu kinh doanh quý II/2014 và 6 tháng đầu năm (Nguồn: Gafin/BSC).

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới