Hủy
Kinh Doanh

DXG phát hành 300.000 cổ phần ESOP năm 2014

Thứ Ba | 24/03/2015 14:40

Thời gian thực hiện trong tháng 3 - tháng 4 năm 2015.
 

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh DXG vừa công bố phương án phát hành 300.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP). Thời gian thực hiện trong tháng 3, tháng 4 năm 2015.

Nguồn vốn thực hiện là nguồn thặng dư vốn cổ phần hoặc/và nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế đến thời điểm 31/12/2013 trên Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

Số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng không quá 3 năm. Thời gian hạn chế chuyển nhượng và tỷ lệ giải tỏa cổ phiếu thưởng cụ thể của từng thành viên ESOP sẽ do Ban điều hành ESOP xem xét và quyết định.

Việc phát hành cổ phiếu ESOP này nằm trong quyết định phát hành 1 triệu cổ phần ESOP cho cán bộ công nhân viên trong 5 năm (2013 - 2017) của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. Theo đó, số lượng cổ phần ESOP phát hành tối đa mỗi năm là 300.000 cổ phần. Năm 2013, công ty đã hoàn tất việc phát hành này.

Nguồn DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới