Hủy
Kinh Doanh

FCN lập Công ty Xây dựng Công trình ngầm, tỷ lệ góp vốn 51%

Thứ Tư | 01/10/2014 17:36

Ngoài ra, HĐQT còn quyết định mua 40% cổ phần FCC, nâng tỷ lệ sở hữu tại FCM lên 40% và thành lập Thường trực HĐQT.
 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngầm FECON (mã FCN) vừa thông qua việc thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm FECON, vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trong đó, FECON góp 51 tỷ đồng, chiếm 51% vốn điều lệ doanh nghiệp.

FECON sẽ mua 14,76 triệu cổ phần, tương đương 40% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng FCC. Giá mua 10.000 đồng/cổ phần. Ông Phạm Việt Khoa, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT FECON là đại diện phần vốn góp tại Công ty này.

HĐQT cũng quyết định thành lập Thường trực HĐQT Công ty gồm các ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT; ông Hà Thế Phương, Phó Chủ tịch HĐQT và ông Trần Trọng Thắng, Ủy viên HĐQT.

Thường trực HĐQT được HĐQT ủy quyền giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, chịu trách nhiệm trước HĐQT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được ủy quyền.

Cụ thể, thường trực HĐQT được phép triển khai chiến lược phát triển công ty, tái cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành; bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự điều hành cao cấp; tổ chức thực hiện chi trả cổ tức, tạm ứng cổ tức; thông qua giao dịch mua bán, đầu tư, góp vốn, vay, cho vay, thế chấp tài sản có giá trị đến 100 tỷ đồng...

Ngay sau khi được thành lập, Thường trực HĐQT Công ty đã ra quyết định nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (mã FCM) từ 35,67% lên 36%. Việc nâng tỷ lệ sở hữu này được thực hiện trước ngày 31/10/2014.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới