Hủy
Kinh Doanh

GAS giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế giảm 100 tỷ đồng sau kiểm toán

Thứ Ba | 15/04/2014 17:15

Nguyên nhân là do các bút toán điều chỉnh liên quan đến giảm doanh thu bán hàng, tăng giá vốn hàng bán và giảm các loại chi phí.
 

Theo BCTC hợp nhất do Tổng công tykhí Việt Nam - CTCP (GAS) lập, lợi nhuậnsau thuế đạt 12.696 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế do kiểm toán cungcấp là 12.595 tỷ đồng, giảm hơn 100 tỷ đồng. Các lý do chính dẫn đến khoản chênhlệch này bao gồm:

Doanh thu bán hàng tăng 78 tỷ đồng, các khoản giảm trừ doanh thu tăng123 tỷ đồng

Có 2 nguyên nhân dẫn đến việc doanhthu được điều chỉnh tăng 78 tỷ đồng. Thứ nhất, theo BCTC hợp nhất, CTCP Khí hóalỏng miền Nam có phát sinh một khoản giảm trừ doanh thu 123 tỷ đồng, nhưngkhông khi vào mục Các khoản giảm trừ doanh thu mà trừ trực tiếp vào Doanh thubán hàng. Do đó, kiểm toán đề nghị tăng đồng thời Doanh thu bán hàng và Các khoảngiảm trừ doanh thu thêm 123 tỷ đồng. Thứ hai, doanh thu hợp nhất được điều chỉnhgiảm 45 tỷ đồng sau khi bù trừ doanh thu với CTCP Khí hóa lỏng miền Nam và CTCPKhí hóa lỏng miền Bắc.

Giá vốn hàng bán tăng 78 tỷ đồng

Nguyên nhân là do việc thay đổiphương pháp tính khấu hao của CTCP sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam làm chiphí khấu hao tăng thêm 96 tỷ đồng. Bên cạnh đó, giá vốn hàng bán giảm 18 tỷ đồngsau khi cập nhật báo cáo kiểm toán của các công ty con.

Chi phí tài chính giảm 8 tỷ đồng

Chi phí này được điều chỉnh vào giátrị xây dựng cơ bản dở dang trong thời gian đầu tư xây dựng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 10 tỷ đồng

Nguyên nhân là do khoản hoàn nhập dựphòng giảm giá hàng tồn kho đối với hàng hóa đã bán tại CTCP Khí hóa lỏng miềnNam

Các nguyên nhân trên đã dẫn tới việcthay đổi lợi nhuận trước thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của GAS, từđó làm giảm lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng.

Nguồn Dân Việt


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới