Hủy
Kinh Doanh

HAGL lãi lớn quý III/2014 nhờ chuyển nhượng cổ phần tại HAGL Land

Thứ Sáu | 17/10/2014 15:45

HAGL đã giảm 13% cổ phần tại HAGL Land trong khi Tập đoàn dự kiến sẽ giảm 29% tỷ lệ sở hữa tại công ty con đầu tư dự án HAGL Myanmar.
 
Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) sau khi công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch kinh doanh quý III/2014 đầy ấn tượng thì hôm nay đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2014.

Thông thường, HAGL sẽ công bố báo cáo tài chính vào sát thời điểm hạn chót phải công bố là 45 ngày sau ngày cuối cùng của kỳ báo cáo (hạn chót công bố kỳ quý III/2014 là 15/11/2014). Tuy nhiên, với kết quả lợi nhuận 9 tháng đã vượt kế hoạch năm, Tập đoàn đã công bố báo cáo tài chính quý này sớm hơn nhiều thời điểm hạn chót.

Riêng quý III/2014, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 971,96 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ và cao hơn cả 2 quý đầu năm. Phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ là 949,60 tỷ đồng, tương ứng EPS đạt 1.202 đồng.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.653,35 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ và vượt 12% kế hoạch năm. EPS đạt 2.007 đồng.

Kết quả kinh doanh quý III/2014 của HAGL
(Đơn vị: Tỷ đồng)
Nguồn: HSX/Gafin
Nguồn: HSX/Gafin

Doanh thu tài chính hơn 925 tỷ đồng do bán bớt cổ phần tại các công ty bất động sản
Lợi nhuận đột biến ghi nhận từ cả 2 mảng là kinh doanh chính và đặc biệt là doanh thu tài chính. Theo đó, doanh thu thuần quý III/2014 đạt hơn 777 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ.

Trong đó, hoạt động xây dựng sân bay cho Lào đã khiến doanh thu từ các hợp đồng xây dựng chiếm tỷ lệ lớn nhất trong cơ cấu tổng doanh thu với hơn 208 tỷ đồng, nhưng vẫn giảm so với gần 255 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu tăng là nhờ từ bán bắp (gần 80 tỷ đồng) mới xuất hiện từ quý II/2014 và doanh thu từ bán đường tăng từ chưa tới 9 tỷ đồng lên 181 tỷ đồng.

Doanh thu tăng hơn mức tăng bình quân của giá vốn hàng bán, khiến lợi nhuận gộp tăng 45%, đạt 312 tỷ đồng.

Cùng với hoạt động kinh doanh chính, doanh thu tài chính quý này gấp 3 lần cùng kỳ nhờ lãi từ chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần (756 tỷ đồng) và lãi cho vay các công ty khác (154 tỷ đồng).

HAGL không công bố việc chuyển nhượng quyền sở hữu tại công ty nào nhưng theo tỷ lệ sở hữu tại các công ty con ngày 30/9/2014 và 30/6/2014 cho thấy, Tập đoàn đã giảm tỷ lệ sở hữu đáng kể tại các công ty bất động sản là Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh (HAGL Land); Công ty TNHH Hoàng Anh Gia Lai Myanmar; Công ty TNHH Hoàng Anh Gia Lai - Bangkok. HAGL Land đang triển khai thi công dự án khu phức hợp tại Myanmar - dự án lớn nhất của Tập đoàn.

Tỷ lệ sở hữu tại 3 công ty này giảm lần lượt từ 98,18%, 98,18% và 46,14% xuống 85,72%, 85,72% và 40,29%.

Trước đó, HAGL công bố phương án phát hành riêng lẻ thêm tối đa 30% vốn điều lệ sau khi phát hành của HAGL Land. Dự kiến, phát hành hoàn thành trước ngày 31/12/2014.

Chứng khoán TPHCM (HSC) cho biết, HAGL Land sẽ phát hành 85 triệu cổ phiếu cho một bên thứ 3 và theo đó vốn điều lệ của HAGL Land sẽ tăng từ 2.000 lên 2.850 tỷ đồng. Sau khi phát hành, cổ phần của HAG tại HAGL Land sẽ giảm từ 98,18% xuống còn 68,88%.

Cũng theo HSC, ban lãnh đạo HAGL xác nhận rằng việc việc phát hành cổ phiếu dự kiến của HAGL Land sẽ đem lại khoản lãi tài chính trước thuế là 2.042 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm.

Như vậy, có thể hiểu là HAGL đã hạch toán một phần việc giảm tỷ lệ sở hữu tại HAGL Land và đây có thể là khoản đóng góp chủ yếu vào doanh thu tài chính.

Đồng thời, HAGL sở hữu 91,48% cổ phần tại Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Đắk Bia tại thời điểm 30/6/2014 nhưng hiện công ty này không còn thuộc danh sách công ty con của Tập đoàn.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới