Hủy
Kinh Doanh

HVG dự kiến phát hành hơn 70 triệu cổ phiếu tăng vốn và 700 trái phiếu đợt 2

Thứ Hai | 22/09/2014 12:11

Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu là 2.024 tỷ đồng.
 

Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG) vừa đưa ra phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ lên 2.024 tỷ đồng.

Về phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, công ty dự kiến chào bán gần 44 triệu cổ phần, tương đương 440 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện 3:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 3 quyền thì nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm.

Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất cho đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua đến 5 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền.

Về phương án phát hành cổ phiếu thưởng, công ty dự kiến phát hành gần 26,4 triệu cổ phiếu, tương đương gần 264 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện 5:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 5 quyền thì được nhận 1 quyền mua cổ phần phát hành thêm. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 30/6/2014. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu thưởng.

Tổng số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết ngay sau khi công ty báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE. Số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu và cổ phần thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng.

Bên cạnh đó, Công ty còn đưa ra phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2014: dự kiến phát hành 700 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Giá chào bán dự kiến bằng 100% mệnh giá.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có đảm bảo bảo lãnh của bên thứ 3. Kỳ hạn trái phiếu 3 năm, lãi suất tính theo lãi suất thị trường, kỳ lãi tính 1 tháng/lần.

Thời gian dự kiến phát hành từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2014. Tổng số tiền thu được sẽ dùng vào việc mua tích trữ nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản, chế biến thủy sản.

Trước đó, HĐQT cũng thông qua việc phát hành riêng lẻ 300 trái phiếu không chuyển đổi, có bảo lãnh năm 2014 từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2014.

Từ cuối tháng 12/2013 đến cuối tháng 6/2014, Hùng Vương có chào bán riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu và dự kiến thu được 560 tỷ đồng nhằm cấu trúc các khoản nợ vay (200 tỷ đồng), bổ sung vốn lưu động (160 tỷ đồng) và mở rộng sản xuất (200 tỷ đồng). Tuy nhiên, với việc không bán được cổ phiếu nào, kế hoạch huy động vốn của Công ty thất bại.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong