Hủy
Kinh Doanh

NamA Bank lên kế hoạch 2016 lãi 300 tỷ đồng, tăng 19%

Thứ Hai | 04/04/2016 18:01

NamA Bank đặt mục tiêu tổng tài sản chạm mốc 40.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng năm 2016.
 

Ngân hàng TMCP Nam Á (NamA Bank) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Theo nội dung tờ trình, NamA Bank đặt mục tiêu tổng tài sản chạm mốc 40.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2015. Kế hoạch huy động vốn từ cá nhân và tổ chức kinh tế của Ngân hàng tăng 17%, dư nợ cho vay tăng 20%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2016 dự kiến đạt 300 tỷ đồng, tăng 19% so với kết quả đạt được năm 2015. Kiểm soát tỷ lệ nợ nhóm 2, nợ xấu dưới 3%.

NamA Bank len ke hoach 2016 lai 300 ty dong, tang 19%
Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của NamA Bank trong năm 2016

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, Hội đồng quản trị NamA Bank đề xuất chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%.

HĐQT cũng sẽ trình Đại hội thông qua chủ trương tăng vốn lên 4.000 tỷ đồng trong năm nay. Vốn điều lệ NamA Bank hiện là 3.021 tỷ đồng kể từ ngày 15/8/2015.

NamA Bank cũng sẽ trình Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT là 6 người (trong đó có 1 thành viên độc lập) và Ban Kiểm soát là 3 người cho nhiệm kỳ VII (2016 - 2021).

Năm 2015, NamA Bank đạt tổng tài sản 35.470 tỷ đồng, vượt 1,34% so với kế hoạch đề ra. Huy động vốn từ khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 24.368 tỷ đồng, vượt 3,7% kế hoạch. Dư nợ cho vay đạt 20.368 tỷ đồng, đạt 99,4% so với kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2015 đạt 252 tỷ đồng, vượt 5,2% so với kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu 0,91%.

NamA Bank len ke hoach 2016 lai 300 ty dong, tang 19%
Kết quả hoạt động NamA Bank năm 2015

Ngân hàng dự kiến mở mới 20 điểm giao dịch trong đó có 5 chi nhánh và 15 phòng giao dịch. Tính đến ngày 31/12/2015, mạng lưới NamA Bank gồm 1 Hội sở, 1 công ty trực thuộc, 18 chi nhánh và 40 phòng giao dịch.

Trường Văn


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới