Hủy
Kinh Doanh

NHNN hút về 2.565 tỷ đồng tuần qua

Thứ Bảy | 07/09/2013 14:23

Với việc phát hành thành công 7.107 tỷ đồng tín phiếu NHNN, tính chung tuần qua, NHNN đã hút về 2.565 tỷ đồng.
 
Cụ thể, ngày 3/9: Trên thị trường mở, NHNN đã bơm ra 364 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ mua có kỳ hạn, đồng thời cũng có 270 tỷ đồng đáo hạn. Trong ngày, NHNN cũng phát hành thành công 989 tỷ đồng tín phiếu NHNN, song không có tín phiếu đáo hạn. Tính chung trong ngày, NHNN đã hút về 895 tỷ đồng.

Ngày 4/9: Trên thị trường mở, NHNN đã bơm ra 51 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ mua có kỳ hạn, và không có khối lượng đáo hạn. Cũng trong ngày hôm đó, NHNN đã phát hành thành công 1.373 tỷ đồng tín phiếu, và có 3.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Tính chung trong ngày, NHNN đã bơm ra 1.678 tỷ đồng.

Ngày 5/9: Trên thị trường mở, NHNN đã bơm ra 744 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ mua có kỳ hạn, khối lượng đáo hạn là 269 tỷ đồng. Trong ngày, NHNN cũng đấu thầu thành công 482 tỷ đồng tín phiếu, và có 1.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Tính chung trong ngày, NHNN đã bơm ra 993 tỷ đồng.

Ngày cuối tuần (6/9): Trên thị trường mở, NHNN đã bơm ra 126 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ mua có kỳ hạn, tuy nhiên cũng có 204 tỷ đồng đáo hạn. Trong ngày, NHNN cũng đấu thầu thành công 4.263 tỷ đồng tín phiếu, và không có tín phiếu đáo hạn. Tính chung, trong ngày cuối tuần, NHNN đã hút về 4.341 tỷ đồng.

Tính đến ngày 6/9, số dư trên thị trường mở còn 1.285 tỷ đồng. Kể từ đầu năm đến nay, NHNN đã phát hành tổng cộng 200.044 tỷ đồng tín phiếu, đã có 155.129 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Số dư tín phiếu trên thị trường đến ngày 6/9 là 45.915 tỷ đồng.

Nguồn Thời báo Ngân hàng


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới