Hủy
Kinh Doanh

ROS đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 giảm 70%, trình cổ đông thông qua chủ trương sáp nhập vào GAB

Vũ Hạo Thứ Bảy | 11/04/2020 11:19

Ảnh: dautuvietnam.com.vn

Đồng thời, Ban lãnh đạo ROS đệ trình cổ đông một loạt các đơn miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT.
 

Hội đồng Quản trị Công ty Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS) cho rằng sự chững lại của thị trường bất động sản và xây dựng nhà ở khiến tổng doanh thu mặc dù đạt 5.029,35 tỉ đồng, tương đương 125,73% so với kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 177,51 tỷ đồng, tương đương 55,47% so với kế hoạch.

Đồng thời, HĐQT ROS cũng thừa nhận dù đặt ra mục tiêu kinh doanh khiêm tốn, nhưng với kết quả đạt được, Công ty chỉ hoàn thành 55,47% chỉ tiêu lợi nhuận. Vì không đạt được mục tiêu lợi nhuận năm 2019, HĐQT quyết định không chi trả cổ tức, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ khác.

 

Trong năm 2020, HĐQT ROS đặt chỉ tiêu doanh thu 3.400 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế là 54 tỉ đồng, lần lượt giảm gần 30% và 70% so với năm trước.

 

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, HĐQT ROS quyết định chi ra 2% LNST chưa phân phối cho quỹ khen thưởng, 2% cho quỹ phúc lợi và 10% cho quỹ khác, nhưng không đề cập cụ thể đến cổ tức.

Ảnh: ROS
Ảnh: ROS

Tại Đại hội đồng cổ đông lần này, HĐQT ROS sẽ trình thông qua chủ trương sáp nhập Công ty vào Công ty CP Đầu tư Khai Khoáng & Quản lý Tài sản FLC (GAB).

Ngoài ra, Ban lãnh đạo ROS cũng đệ trình cổ đông một loạt các đơn miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với các ông Đỗ Như Tuấn, ông Trịnh Văn Quyết và ông Doãn Văn Phương; miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Lâm Châu, đồng thời sẽ tiến hành bầu bổ sung các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát mới cho nhiệm kỳ năm 2016-2021.

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO