Hủy
Kinh Doanh

Sau kiểm toán, lãi ròng của HAG giảm xuống 217 tỉ đồng, xuất hiện hàng loạt ý kiến ngoại trừ

Thiên Vân Thứ Sáu | 10/04/2020 14:59

Ảnh: Kienthuc

Sau kiểm toán, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận lãi ròng giảm từ 253 tỉ đồng xuống gần 217 tỉ đồng.
 

Sau kiểm toán, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) ghi nhận lãi ròng giảm từ 253 tỉ đồng xuống gần 217 tỉ đồng.

Trong báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019 của HAG, đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ hàng loạt vấn đề.

Cụ thể, vào ngày 31.12.2019, HAG đã ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tồn đọng với tổng giá trị gần 10.505 tỉ đồng. Dựa theo thông tin hiện có, đơn vị kiểm toán không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định khả năng thu hồi số nợ tồn đọng là 5.669 tỉ đồng. Theo đó, đơn vị kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn hay không và các ảnh hưởng nếu có đến BCTC hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2019.

Ngoài ra, như đã trình bày trong phần thuyết minh, HAG đã ghi giảm chi phí khác từ việc hoàn nhập số dư dự phòng thuế thu nhập doanh nghiệp tại cuối năm 2018 với số tiền hơn 335 tỉ đồng. Tại cuối năm 2019, HAG không ghi nhận khoản dự phòng thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền ước tính hơn 147 tỉ đồng do việc Công ty áp dụng các nội dung mới của dự thảo sửa đổi Nghị định 20 mặc dù dự thảo này chưa được phê duyệt chính thức bởi các cơ qua có thẩm quyền tại ngày của báo cáo này.

Nếu HAG thực hiện việc ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2019 và không hoàn nhập chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp đã ghi nhận trong các năm tài chính trước đó thì chỉ tiêu lỗ sau thuế của HAG sẽ tăng với số tiền gần 482 tỉ đồng. 

Đơn vị kiểm toán còn nhấn mạnh về việc trình bày khoản nợ ngắn hạn của Công ty tại cuối năm 2019 đã vượt qua tài sản ngắn hạn với số tiền hơn 1.016 tỉ đồng. Từ những điều trên và một số chỉ tiêu được trình bày trong bảng thuyết minh, đơn vị kiểm toán nhận thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Ngoài ra, HAG đã trễ hạn thanh toán gần 878 tỉ đồng nợ vay ngắn hạn đã đến hạn thanh toán. Tại thời điểm cuối năm 2019, tổng tài sản của HAG giảm từ 48.111 tỉ đồng xuống 38.632 tỉ đồng. Trong đó, hàng tồn kho tăng gần gấp đôi lên gần 2.202 tỉ đồng.

Nợ phải trả đã giảm đáng kể, từ 31.301 tỉ đồng xuống 21.824 tỉ đồng, trong đó vay ngắn hạn giảm từ gần 6.959 tỉ đồng xuống 3.752 tỉ đồng, trong khi vay dài hạn giảm từ gần 14.804 tỉ đồng xuống gần 10.946 tỉ đồng.

Nguồn HAGL

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO