Hủy
Kinh Doanh

TAC lãi quý III hơn 8 tỷ đồng, tồn kho tăng 13%

Thứ Tư | 05/11/2014 10:07

Kết thúc 9 tháng đầu năm, công ty hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận. Công ty cũng dự kiến chia cổ tức năm 2014, tỷ lệ 16%.
 

Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An TAC vừa công bố báo cáo tài chính quý III và 9 tháng đầu năm 2014.

Doanh thu quý III/2014 đạt gần 1.095 tỷ đồng, tương đương mức doanh thu cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp lại giảm 6%, đạt hơn 100 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính quý này giảm tới 34%, trong khi chi phí tài chính, chi phí quản lý đều tăng, riêng chi phí bán hàng giảm 8%.

Lợi nhuận sau thuế quý III/2014 đạt hơn 8 tỷ đồng, tương đương mức lợi nhuận cùng kỳ năm trước. EPS tương ứng đạt 431 đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 3.114 tỷ đồng, tăng 3%; lợi nhuận sau thuế đạt 20,5 tỷ đồng, giảm 57% so với 9 tháng đầu năm 2013.

Năm 2014, công ty đặt kế hoạch doanh thu 4.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng đầu năm, công ty hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận. Công ty cũng dự kiến chia cổ tức năm 2014, tỷ lệ 16%.

Tổng tài sản cuối kỳ đạt 1.174 tỷ đồng, trong đó giá trị tồn kho của công ty tăng 12,5% so với đầu kỳ, đạt 538 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ hơn 343 tỷ đồng, trong đó lượng tiền mặt là 91 tỷ đồng.

 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 72,3 tỷ đồng, trên vốn điều lệ gần 190 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/TAC). Đơn vị: Tỷ đồng
Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/TAC). Đơn vị: Tỷ đồng

Theo DVOCập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới