Hủy
Kinh Doanh

VCF: EPS cả năm đạt 15.101 đồng, LNST chưa phân phối gấp gần 4 lần vốn điều lệ

Thứ Năm | 26/02/2015 10:54

Cả năm, công ty lãi sau thuế 400 tỷ đồng, hoàn thành xấp xỉ kế hoạch năm.
 

Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa VCF vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2014.

Quý IV/2014, doanh thu thuần đạt 1.047 tỷ đồng , tăng 21% so với cùng kỳ 2013. Lãi gộp tăng 34,6%, đạt 381 tỷ đồng. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 36,4%.

Theo giải trình của công ty, doanh thu bán hàng của VCF tăng mạnh nhờ các sản phẩm mới như nước tăng lực vị cà phê Wake - up 247, sữa ngũ cốc cho trẻ em và cà phê đen đá Wake - up 2 in 1 nhận được tín hiệu khả quan từ thị trường.

Đồng thời, VCF đã tiến hành nhiều giải pháp như hợp lý hóa các công đoạn trong sản xuất, tăng tỷ lệ thu hồi thành phẩm và giảm hao hụt giúp biên lãi gộp được cải thiện,

Lãi sau thuế quý này của công ty đạt 146 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với kết quả cùng kỳ 2013.

Lũy kế cả năm 2014, doanh thu thuần công ty đạt 2.974 tỷ đồng, tăng 29%; lãi sau thuế 401 tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2013. EPS cả năm tương ứng đạt 15.101 đồng/cổ phiếu.

Năm 2014, công ty đặt kế hoạch doanh thu 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng. Như vậy, kết quả thực hiện năm 2014 xấp xỉ kế hoạch.

Tổng tài sản cuối năm đạt 2.488.8 tỷ đồng, tăng 54% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 1.370 tỷ đồng vào cuối năm, tăng 82%.

Hàng tồn kho cuối năm 2014 của VCF đạt 335 tỷ đồng trong đó chủ yếu là nguyên vật liệu, gấp đôi con số đầu năm.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 967 tỷ đồng trên vốn điều lệ 265,8 tỷ đồng.

Đơn vị: Tỷ đồng
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO