Hủy
Kinh Doanh

VCM lên kế hoạch cổ tức 20% năm 2012

Thứ Hai | 02/04/2012 11:01

Kế hoạch cho năm 2012 doanh thu dự kiến đạt 149,06 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10,36 tỷ đồng hợp nhất.
 
Công ty cổ phần nhân lực và Thương mại Vinaconex, mã VCM, thông báo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức vào ngày 29/3.

Năm 2011, VCM kết quả kinh doanh hợp nhất 233,05 tỷ đồng doanh thu và 12,64 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, doanh thu đạt 74,7% và lợi nhuận trước thuế đạt 200% so với kế hoạch. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 20%.

Kế hoạch cho năm 2012 doanh thu dự kiến đạt 149,06 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10,36 tỷ đồng hợp nhất, riêng công ty Mẹ dự kiến đạt 107,66 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9,86 tỷ đồng. Mức chi cổ tức năm 2012 là 20%.

Đại hội cổ đông nhất trí mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm  2011 la 390 triệu đồng và kế hoạch cho năm 2012 cũng như năm 2011.

VCM có khó khăn do tỷ giá VND/USD biến động. Cùng với khủng hoảng chính trị năm 2011 tại Libya hơn 3.500 lao động đã phải về nước. Do đó VCM đã mất thị trường truyền thống, 1 thi trường ổn định thu hút người lao động tham gia.

Nguồn CafeF

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO