Hủy
Kinh Doanh

Vinaconex lãi quý III gấp 2,5 lần cùng kỳ, EPS 260 đồng

Thứ Sáu | 14/11/2014 17:13

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty lãi hợp nhất 270,7 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước.
 

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex VCG vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III và 9 tháng đầu năm 2014.

Doanh thu thuần quý III/2014 đạt gần 2.351 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 10%.

Lợi nhuận sau thuế quý này đạt 125,6 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước, trong đó lãi cổ đông công ty mẹ đạt 115 tỷ đồng, tăng 4,3 lần.

Giải trình nguyên nhân, Công ty cho biết do chi phí tài chính và chi phí bán hàng trong kỳ thấp, lần lượt đạt 65 tỷ đồng và 14 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước là 202 tỷ đồng và 52 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vinaconex đạt 5.907 tỷ đồng doanh thu và 270,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, lần lượt giảm 30% và tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi cổ đông công ty mẹ đạt 239 tỷ đồng, tăng 94%. EPS tương ứng đạt 542 đồng.

Tổng tài sản cuối kỳ đạt 22.357 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ đạt 758 tỷ đồng, giảm 32% so với đầu kỳ.

Tính đến 30/9/2014,Vinaconex đã giảm khoản đầu tư cổ phiếu xuống 8 lần, chỉ còn 49,5 tỷ đồng. Công ty có 30 công ty con và 8 công ty liên doanh, liên kết.

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ là 4.374 tỷ đồng, giảm 19,5% so với đầu kỳ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 36 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 4.417 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/VGC). Đơn vị: Tỷ đồng
Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/VCG). Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong