Hủy
Kinh Doanh

VNDirect thưởng cổ phiếu tỷ lệ 5% và chào bán cổ phiếu tỷ lệ 50%

Thứ Hai | 25/08/2014 15:38

Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng. Số tiền thu được phát triển cho vay ký quỹ chứng khoán, M&A và tự doanh.
 
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 19/8/2014 của Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect (mã VND) thông qua trả cổ tức tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%.

Cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được quyền nhận 1 cổ phiếu. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành là 4,99 triệu đơn vị. Thời gian trong năm 2014 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đồng thời, chào bán cổ phiếu tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu nhận 1 cổ phiếu). Thời gian thực hiện trong năm 2014 hoặc 2015.

Tổng số cổ phiếu chào bán là 49,99 triệu đơn vị, giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị sổ sách tại thời điểm 30/6/2014 là 12.586 đồng, giá trị thị trường bình quân 60 phiên từ 2/4 đến 30/6/2014 là 15.547 đồng/cổ phiếu.

Số tiền thu được nhằm phát triển nghiệm vụ cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ; nâng cao năng lực tài chính của Công ty để thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành; có nguồn vốn cho hoạt động mua bán sáp nhập công ty chứng khoán khác hoặc công ty quản lý quỹ để gia tăng quy mô hoạt động; đầu tư tự doanh chứng khoán.

6 tháng đầu năm, doanh thu VNDirect đạt gần 200 tỷ đồng, tăng 43,6% so với 6 tháng đầu năm 2013. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng 2014 đạt 77,74 tỷ đồng, giảm 20%. Thặng dư vốn cổ phần tới 30/6/2014 là 95 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 124 tỷ đồng.

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO