Hủy
Tài Chính

SBT chia cổ tức 8% bằng tiền

Ngọc Thủy Thứ Năm | 15/11/2018 19:13

Thành Thành Công Biên Hòa (SBT) sẽ chia cổ tức niên độ 2017-2018 là 14%vốn điều lệ, với 6% bằng cổ phiếu và 8% bằng tiền.
 

Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Sugar, SBT) vừa tiến hành Đại hội đồng cổ đông, niên độ 2017-2018. Một trong những nội dung được quan tâm nhiều nhất là chi trả cổ tức. Theo đó, SBT sẽ chi trả cổ tức ở tỉ lệ 14%vốn điều lệ, với 6% bằng cổ phiếu và 8% bằng tiền.

So với kế hoạch ban đầu thì SBT đã nâng cổ tức chi trả bằng tiền thêm 4%. Cổ đông SBT cũng nhất trí trích 22% lợi nhuận chưa phân phối cho các quỹ đàu tư phát triển, Công tác xã hội, quỹ Khen thưởng phúc lợi. Ngoài ra, SBT cũng dự kiến thưởng vượt chỉ tiêu cho Ban quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành 115 triệu đồng cũng như dành 4 tỉ đồng cho kinh phí hoạt động Hội đồng quản trị.

Sang niên độ 2018-2019, SBT dự kiến sẽ chi trả cổ tức trong khoảng 6-10% mệnh giá, bên cạnh trích lập các quỹ tương tự niên độ trước. Tuy nhiên, nếu SBT vượt kế hoạch, Ban quản trị và Ban điều hành sẽ được thưởng 5% lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch nhưng không quá 1 tỉ đồng. Về thù lao của Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị làm nhiệm vụ phụ trách quản trị Công ty niên độ 2018-2019 là 6 tỉ đồng.

Về sản xuất kinh doanh, niên độ vừa qua, SBT đã đạt sản lượng tiêu thụ là hơn 572.300 tấn, tăng 200% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch 11%. Trong đó, tiêu thụ nội địa chiếm 86%. Theo SBT, đó là nhờ Công ty không ngừng mở rộng mạng lưới khách hàng. Chẳng hạn, kênh SME mở rộng lên đến hơn 6.000 khách hàng. Kênh tiêu dùng, SBT mở mới 40 nhà phân phối và đại lý, hệ thống phân phối tiêu dùng được thiets lập khắp cả nước. Tiêu thụ tất cả các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như đường vàng, đường organic..

Về nguyên liệu, SBT đạt  năng suất mía bình quân là 67,16 tấn/ha, cao hơn vụ trước là 3,94 tán/ha. Tỉ lệ thu hồi đầu tư là 98%, nhờ kiểm soát tốt thu hồi vốn. Tính chung, SBT dự toán đầu tư 851 tỉ đồng trong niên độ qua, với 98 dự án. Tổng giá trị giải ngân là 269 tỉ đồng. 

Về tài chính, SBT đã kiểm soát tốt chi phí tài chính và giảm được các chi phí như chi phí bán hàng (giảm 31%), chi phí hoạt động tài chính (giảm 8%),.

Kết quả, SBT đạt doanh thu thuần là 10.285 tỉ đồng, tăng 129% so với cùng kỳ và vượt 4% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế của SBT đạt 682 tỉ đồng, tăng 120% so với cùng kỳ và hoàn thành kế hoạch năm. Trong đó, 80% lợi nhuận đến từ các mảng hoạt động kinh doanh chính.

Trong niên độ 2018-2019, SBT đặt kế hoạch tiêu thụ 846.733 tấn đường, tăng 48%, doanh thu ước đạt 11.545 tỉ đồng, tăng 12% so với niên độ trước.  Còn lợi nhuận trước thuế dự kiến là 680 tỉ đồng.

SBT cũng sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động đã thực thực hiện tốt trong niên độ 2017-2018, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, cải tiến khắc phục các hạn chế còn tồn tại, phát huy thế mạnh, giữ vững thị phần (40%), tiến thêm bước mới trên con đường hiện thực hóa kế hoạch tiêu thụ 1,23 triệu tấn đường (giai đoạn 2016-2021)


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong