Hủy
Tài Chính

Tập đoàn Đại Dương muốn bán 20 triệu cổ phiếu OCH để tạo nguồn tiền

Việt Hà Thứ Ba | 15/09/2020 17:36

Starcity Lê Văn Lương. Ảnh: OGC.

Để tạo nguồn tiền thanh toán công nợ, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương muốn bán 20 triệu cổ phiếu OCH.
 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC) vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng 20 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH để tạo nguồn tiền thanh toán công nợ và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  Phương thức giao dịch thông qua khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận với giá chuyển nhượng không thấp hơn giá tham chiếu tại từng thời điểm chuyển nhượng. Ước tính với mức giá đóng cửa phiên 15.9, OGC sẽ thu về khoảng 188 tỉ đồng từ việc chuyển nhượng cổ phiếu OCH.

Theo số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30.6, OGC đang nắm 59,85% vốn tại OCH, tương đương gần 119,7 triệu cổ phiếu. Tại thời điểm 30.6, OGC đã cầm cố hơn 38,3 triệu cổ phiếu OCH ở 4 đơn vị. Trong đó, tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam OGC đã cầm cố hơn 19,3 triệu cổ phiếu OCH.

Nguồn: OGC.
Nguồn: OGC.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, OGC báo lãi sau thuế hơn 127,5 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2019 con số này là khoản lỗ hơn 29,8 tỉ đồng. Phía OGC cho biết, hiện nay Công ty vẫn tiếp tục thực hiện các dự án của mình và cũng đang tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng các dự án với giá phù hợp. Đồng thời, Công ty cũng đang tích cực thu hồi các khoản công nợ từ hỗ trợ vốn ngắn hạn cho đối tác và các khoản đã góp vốn vào các dự án đầu tư. Khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào khả năng thực hiện các giao dịch nêu trên.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH là công ty con của OGC đã ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ khoản lãi do thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con (Công ty Cổ phần Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư, Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Suối Mơ) với giá trị 259,29 tỉ đồng. Theo đó, trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30.6 của OGC ghi nhận khoản lãi lớn từ giao dịch này.

 

Ngoài ra, do ảnh hưởng chung của dịch COVID-19 tới ngành du lịch tại Việt Nam, doanh thu và lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh khách sạn, du lịch tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm 2020 đã sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ 2019.

Vừa qua, báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 được soát xét của OGC có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán. Cụ thể, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của OGC được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Đơn vị này đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ tại ngày 30.6 của OGC.

Tại ngày 30.6, Công ty có các khoản nợ phải thu, khoản góp vốn cho các đối tác để triển khai một số dự án đầu tư đang được trình bày trên các khoản mục thuộc báo cáo tài chính của Công ty. Tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, Công ty cùng các đối tác liên quan chưa cung cấp đầy đủ thông tin về các giao dịch này. Đơn vị kiểm tóan cho biết họ không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi cũng như khả năng tiếp tục thực hiện và thu được lợi ích kinh tế trong tương lai của các khoản trả trước/phải thu của các dự án này bằng các thủ tục thay thế. Do vậy, đơn vị kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh số dư gốc, lãi phát sinh tương ứng và dự phòng nợ phải thu khó đòi hay không.

Ngoài ra, cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ còn được đưa ra dựa trên việc đơn vị kiểm toán không thu thập được đầy đủ các bằng chứng về giá trị có thể thu hồi đối với các khoản mục về cho vay, hỗ trợ vốn, các khoản phải thu,… sau khi được công ty trích lập dự phòng để xác định liệu có phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

* Có thể bạn quan tâm 

►Một quỹ Phần Lan trở thành cổ đông lớn của Digiworld

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật