Hủy
Kinh Doanh

Giảm hạn mức thanh toán tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn Nhà nước

Thứ Hai | 09/06/2014 19:33

Đây là nội dung được NHNN đưa ra trong dự thảo Thông tư mới lấy ý kiến đóng góp.
 
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố Dự thảo Thông tư Quy định thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư mới dự kiến ban hành nhằm thay thế Thông tư 01/2007/TT-NHNN ngày 07/3/2007 của NHNN.

Dự thảo thông tư nêu ra 4 trường hợp các tổ chức sử dụng vốn Nhà nước được thanh toán bằng tiền mặt. Thứ nhất, thanh toán tiền thu mua nông, lâm, thủy sản và vật tư cho người dân trực tiếp sản xuất chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng.

Thứ hai, thanh toán công tác phí, trả lương cho người lao động chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng. Các khoản thanh toán để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh liên quan đến bí mật Nhà nước cũng sẽ được sử dụng tiền mặt.

Cuối cùng là các khoản thanh toán khác với giá trị dưới 20 triệu đồng cho cùng một mục đích thanh toán, trừ các trường hợp được quy định tại Điều 5 và 6 Nghị định 222.

Mục tiêu của việc ban hành Thông tư mới nhằm hạn chế thanh toán bằng tiền mặt trong nền kinh tế, góp phần tiết kiệm chi phí xã hội liên quan đến sử dụng tiền mặt, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước.

Theo điều tra khảo sát thì còn có nhiều ý kiến cho rằng việc quy định hạn mức thanh toán bằng tiền mặt 30 triệu đồng tại Thông tư 01 là còn khá cao. Mặt khác, một số trường hợp thanh toán có giá trị lớn và đặc điểm của giao dịch thì có thể sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán nhưng chưa được điều chỉnh.

Đối tượng áp dụng của thông tư là tổ chức sử dụng vốn nhà nước; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tổ chức, cơ quan và cá nhân có liên quan đến thanh toán bằng tiền mặt với tổ chức sử dụng vốn nhà nước.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới