Hủy
Kinh Doanh

GIL: Kiểm toán lưu ý khoản giao dịch 2,7 triệu cổ phiếu GIL của công ty con

Thứ Hai | 10/09/2012 14:08

Ngoài ra, kiểm toán lưu ý GIL không thực hiện hợp nhất báo cáo của CTCP Đầu tư Thừa Thiên Huế do có mục đích bán lại trong tương lai gần.
 

Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh  (mã GIL, Gilimex) công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2012.

Trong đó, kiểm toán lưu ý GIL không hợp nhất báo cáo của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên Huế (công ty con, GIL nắm giữ 65,2% vốn điều lệ) do quyền kiểm soát của công ty mẹ chỉ là tạm thời. GIL mua công ty này cho mục đích bán lại trong tương lai gần (dưới 12 tháng).

Ngoài ra, GIL không thực hiện hợp nhất với Công ty cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Phú Yên (công ty liên kết, GIL nắm giữ 21% vốn điều lệ) do GIL chỉ nắm giữ với mục đích đầu tư, không có bất cứ sự kiểm soát hay ảnh hưởng đáng kế nảo đối với các chính sách tài chính, hoạt động của công ty này.

6 tháng đầu năm 2012, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bất động sản Gia Định có thực hiện giao dịch mua gần 630 nghìn cổ phiếu với giá bình quân 24.780 đồng/cổ phiếu, Công ty trách nhiệm hữu hạn May Thạnh Mỹ có thực hiện giao dịch 603.110 cổ phiếu với đơn gia 24.348 đồng/cổ phiếu và Công ty cổ phần May Gia Dụng Gilimex-ppj có thực hiện giao dịch gần 1,5 triệu cổ phiếu với giá 35.456 đồng/cổ phiếu của GIL. Tuy nhiên, khi lập báo cáo hợp nhất cho 6 tháng đầu năm 2012, các bút toán điều chỉnh lại giao dịch này chưa được GIL thực hiện.

Cụ thể, theo thuyết minh báo cáo tài chính của GIL, số cổ phiếu GIL đầu tư ngắn hạn chỉ tăng gần 1,5 triệu cổ phiếu, từ 1,233 triệu cổ phiếu lên gần 2,73 triệu cổ phiếu.

6 tháng đầu năm 2012, GIL đạt  doanh thu 428 tỷ đồng, 17,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với kế hoạch cả năm 2012, GIL hoàn thành 48% kế hoạch doanh thu (900 tỷ đồng) và 32,2% kế hoạch lợi nhuận (55 tỷ đồng).

Nguồn Khampha/HSX


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới