Hủy
Kinh Doanh

IDI thông qua kế hoạch tái cấu trúc và tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược

Thứ Hai | 21/05/2012 16:30

Công ty chứng khoán MB, hiện nắm 5,26% vốn IDI thực hiện tư vấn tái cấu trúc công ty.
 
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia I.D.I, mã IDI công bố Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Năm 2011, công ty hoạt động không hiệu quả khi doanh thu thuần là 1.097 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế là 39,6 tỷ đồng đạt 26%. Cổ tức chi trả tỷ lệ 10% trong khi kế hoạch đề ra là 20%. Đặc biệt, quý IV/2011, công ty lỗ 17 tỷ đồng.

Do vậy, để công ty thích nghi, hoạt động ổn định,hiệu quả và phát triển bền vững trong điều kiện khó khăn, đồng thời chủ động nguồn vốn, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất, HĐQT IDI đã trình đại hội kế hoạch tái cấu trúc công ty.
Kế hoạch tái cấu trúc công ty được đại hội thông qua với các nội dung: Tái cấu trúc tổng thể hoạt động công ty và tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước. Công ty Chứng khoán MB thực hiện tư vấn tái cấu trúc và ủy quyền cho ông Quách Mạnh Hào, Phó chủ tịch công ty chứng khoán MB, thành viên HĐQT triển khai nội dung này.

Công ty chứng khoán MB là cổ đông lớn, hiện nắm giữ 5,26% vốn điều lệ của IDI.

Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu doanh thu 1.520 tỷ đồng tăng 39% so với thực hiện năm 2011, lợi nhuận sau thuế 70,3 tỷ đồng tăng 78%. Cổ tức dự kiến chi trả tỷ lệ 10%.

Đại hội cũng bầu 7 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

Nguồn DVT/HSX


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới