Hủy
Kinh Doanh

MAFPF1 lên kế hoạch chuyển đổi thành quỹ mở

Thứ Bảy | 16/03/2013 09:22

Nếu phương án được thông qua, MAFPF1 sẽ hủy niêm yết vào tháng 6 và giao dịch chứng chỉ quỹ của quỹ mở vào tháng 8.
 
Công ty TNHH quản lý quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife .MAFPF1 công bố thông tin về Đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2012.

Tại Đại hội, MAFPF1 dự kiến thông qua nội dung tình hình hoạt động năm 2012, báo cáo của ngân hàng giám sát (HSBC), kế hoạch hoạt động năm 2013, bầu bổ sung ban kiểm soát và kế hoạch chuyển đổi quỹ thành quỹ mở.

Quỹ dự tính sau khi chuyển đổi, chiến lược đầu tư sẽ không thay đổi so với quỹ hiện tại do hoạt động của quỹ đang có hiệu quả cao. Chi phí chuyển đổi mà quỹ phải trả một lần dự tính là 440 triệu đồng; tỷ lệ chuyển đổi là 1:1, tương ứng 1 chứng chỉ quỹ đóng đổi 1 chứng chỉ quỹ mở.

ty
yt
MAFPF1 qua thẩm định, đã chọn Deutsche Bank thay cho HSBC là ngân hàng giám sát, lưu ký và cung cấp các dịch vụ cho quỹ mở do biểu phí dịch vụ của Deutsche Bank thấp hơn.

Nguyên tắc thanh toán cho giao dịch mua và bán của nhà đầu tư là thông qua hình thức chuyển khoản trực tiếp giữa tài khoản của nhà đầu tư và tài khoản của quỹ mở tại Ngân hàng giám sát.

Nếu nội dung này được thông qua, MAFPF1 sẽ hủy niêm yết vàgiao dịch ngày cuối cùng vào ngày 3/6. Chứng chỉ quỹ quỹ mở sẽ giao dịch ngày đầu tiênvào 6/8.

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) cũng đang có ý định chuyển đổi Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1), Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VF4) thành quỹ mở. Hiện tại, việc chuyển Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam (VFA) thành quỹ mở đang được tiến hành.

Phương án chuyển đổi chi tiết

Đối với nhà đầu tư hiện hữu của quỹ đóng MAFPF1, phí phát hành là 1%/tổng giá trị đăng ký mua, phí mua lại tối đa là 2%/giá trị bán thực hiện được (nếu thời gian nắm giữ dưới 6 tháng phí mua lại là 2%, từ 6-12 tháng phí là 1%, trên 12 tháng phí là 0% cho 4 lần chuyển đổi đầu tiên trong 1 năm tài chính, các lần sau phí thay đổi theo quy định của điều lệ quỹ).Đối với nhà đầu tư mới của quỹ mở MAFPF1, phí phát hành là 1%/tổng giá trị đăng ký mua, phí mua lại là 2%/giá bán thực hiện được (dưới 12 tháng), và 1,5% (trên 12 tháng).Nhà đầu tư không mất phí hoán đổi cho 4 lần chuyển đổi đầu tien trong 1 năm tài chính. Phí quản lý quỹ của quỹ mở là 2%/NAV một năm, các chi phí khác ước tính không quá 1%.

Nguồn Khampha/MAFPF1

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO