Hủy
Kinh Doanh

Một nửa số doanh nghiệp vận tải biển niêm yết báo lỗ trong quý II/2012

Thứ Bảy | 08/09/2012 07:06

9 doanh nghiệp có nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn, và 2 công ty có tỷ lệ nợ chiếm trên 95% tổng giá trị tài sản.
 
Tổng hợp kết quả kinh doanh của 11 doanh nghiệp có hoạt động chính là vận tải biển niêm yết trên sàn HNX và HSX. Bao gồm các công ty: Công ty cổ phần (CTCP) vận tải biển Vinaship ( VNA), CTCP Vận tải biển Việt Nam ( VOS), CTCP Container phía Nam ( VSG), CTCP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam ( VST), CTCP Hàng hải Đông Đô ( DDM), CTCP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải ( MAC), CTCP Hàng Hải Hà Nội ( MHC), CTCP Portserco ( PRC), CTCP Hàng Hải Sài Gòn ( SHC), CTCP Vận tải biển Hải Âu ( SSG), và CTCP Vận tải và thuê tàu.

Kết quả kinh doanh quý II/2012

Doanh thu
Ngoại trừ VFR, các công ty còn lại doanh thu đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu của VNA giảm 11%, doanh thu của VOS giảm 19%. Tổng doanh thu quý II/2012 đạt 1.650 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.


Nguồn: Gafin

Lợi nhuận
Doanh thu giảm, lợi nhuận sau thuế của các công ty này cũng giảm. 5 công ty vận tải biển báo lỗ trong quý II/2012. Trong đó, VOS có doanh thu lớn nhất và cũng lỗ nhiều nhất. Quý II/2012, VOS lỗ 43,2 tỷ đồng; lỗ lũy kế tính tới 30/6 của VOS là gần 84 tỷ đồng.

Lợi nhuận của 11 công ty trong quý II/2012

Nguồn: Gafin
Cơ cấu tài sản

Ngoại trừ, MAC, 10 công ty vận tải biển còn lại đều có tỷ lệ nợ/tổng tài sản vượt quá 50%, và 2 công ty là VSG và DDM có tỷ lệ nợ/tổng tài sản lớn hơn 95%. Tỷ lệ nợ của nhóm này là 71%.

Cơ cấu nợ của 11 doanh nghiệp vận tải biển
Đơn vị: tỷ đồng


Vốn lưu động của 11 doanh nghiệp
Đơn vị: tỷ đồng
 Nguồn: Gafin

Không những thế, 9 công ty có nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn. Điều này, đồng nghĩa với tỷ số thanh toán  ngắn hạn của các công ty này dưới 1, khả năng không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ tới hạn là rất cao. Tỷ trọng nợ trong cơ cấu tài sản cao dẫn tới áp lực lãi vay lớn. Trong đó, chi phí lãi vay của VOS, DDM, VFR thậm chí bằng và vượt lợi nhuận gộp. VSG có lợi nhuận gộp âm trong quý II/2012.

Lợi nhuận giảm, áp lực lãi vay lớn, một số công ty vận tải biển đã phải bán bớt tàu để trang trải nợ nần. Ví dụ, VST dự kiến bán bớt hai tàu VTC Light và Viễn Đông . VNA cũng có kế hoạch bán từ 3-4 tàu cũ để tăng vốn lưu động và trang trải nợ nần. VFR dự kiến bán 3 tàu Vietfracht 01, VF Glory và Vietfracht 02.

Nguồn Khampha


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới