Hủy
Kinh Doanh

Tổng hợp kết quả kinh doanh quý IV/2014 ngày 3/2

Thứ Hai | 02/03/2015 08:25

VIB năm 2014 lãi sau thuế 522 tỷ đồng; FCN lãi cả năm đạt 142 tỷ đồng, suýt soát đạt kế hoạch năm; BVH lãi ròng 1.341 tỷ đồng năm 2014...
 

Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Nền Móng & Công Trình Ngầm FECON FCN: Doanh thu quý IV đạt hơn 763 tỷ đồng, biên lãi gộp cải thiện nhẹ lên 17% giúp lãi gộp trong kỳ của đơn vị này đạt 129 tỷ đồng; lãi ròng trong quý đạt 87,5 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Cả năm, công ty thu lãi 142 tỷ đồng, hoàn thành xấp xỉ kế hoạch đề ra. EPS cả năm đạt 3.106 đồng.

Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí - Công ty cổ phần  PVC: Quý IV/2014, PVC đã đạt 1.179 tỷ đồng doanh thu, giảm 2% so với cùng kỳ, lãi sau thuế của PVC giảm đi 1 nửa, đạt 36,5 tỷ đồng. Tính chung cả năm, doanh thu đạt 4.581,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 288,6 tỷ đồng, trong đó lãi ròng đạt 180 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB): Quý IV/2014, VIB lãi trước thuế 414,4 tỷ đồng, lãi sau thuế 341,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước con số này lần lượt chỉ 56,76 tỷ đồng và 26,26 tỷ đồng. Cả năm 2014, VIB lãi trước thuế 648,39 tỷ đồng, lãi sau thuế 522,35 tỷ đồng. EPS năm 2014 là 1.229 đồng/cổ phiếu.

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt BVH: Quý IV/2014, doanh thu phí bảo hiểm đạt 3.847 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu phí bảo hiểm cả năm 2014 đạt 13.952 tỷ đồng, tăng 16,9% so với năm 2013. Sau khi trừ đi các khoản chi phí và thuế, BVH báo lãi ròng 1.341 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2013. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu đạt 1.864 tỷ đồng, tăng 11,5%.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng DIG: Quý IV, doanh thu đạt 256,5 tỷ đồng, tăng 41% cùng kỳ; lãi ròng đạt 8,3 tỷ đồng, giảm 60%. Cả năm doanh thu đạt hơn 696 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% năm trước; lãi ròng đạt 40,24 tỷ đồng, giảm 11,5%.

Công ty Cổ phần MHC: Quý IV, doanh thu giảm 47% so với cùng kỳ, đạt 9,4 tỷ đồng; lãi gộp chỉ có 388 triệu đồng, giảm đến 92%. Cả năm MHC đạt doanh thu 69.7 tỷ đồng, tăng 9% năm trước, lãi ròng đạt 71 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ và vượt 3,4 lần kế hoạch (21 tỷ đồng).

Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE VGS: Trong quý IV, VGS đạt 808,7 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 95% so với cùng kỳ; lãi gộp chỉ đạt 24 tỷ đồng. Tính chung cả năm 2014, VGS đạt 2.716 tỷ doanh thu thuần, tăng 24% so với cùng kỳ 2013 và vượt 49% kế hoạch. Lãi ròng đạt 21,4 tỷ đồng, tăng 70% cùng kỳ và vượt 30% kế hoạch năm.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa KHP: Quý IV, doanh thu thuần hơn 690 tỷ đồng, tăng gần 21% nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ gần 19 tỷ đồng, giảm hơn 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế cả năm 2014, lợi nhuận trước thuế ở mức 95,7 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 2% nhưng lãi ròng tăng 2% lên 73,3 tỷ đồng. Mức lợi nhuận trước thuế này đã vượt hơn 29% kế hoạch cả năm (74 tỷ đồng).

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy NBB: Quý IV, doanh thu thuần đạt 87 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ, trong khi lãi ròng đạt 34,8 tỷ đồng, bằng 0,22% cùng kỳ. Lũy kế cả năm, NBB lãi ròng 34,5 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2013 và mới đạt 49% kế hoạch.

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí PVT: Quý IV, doanh thu thuần công ty đạt 1.377 tỷ đồng, giảm gần 5% nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 93 tỷ đồng, tăng gần 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế cả năm 2014, doanh thu thuần tăng hơn 6% lên 5.265 tỷ đồng và lãi ròng tăng mạnh gần 41% lên 337 tỷ đồng. Với mức lãi này, PVT đã vượt 148% kế hoạch lãi cả năm (136 tỷ đồng).

Nguồn DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới