Hủy

Yuanta Tin tức

Về đâu dòng vốn ngoại?

Về đâu dòng vốn ngoại?

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu áp lực khi khối ngoại liên tục bán ròng trong thời gian gần đây.