Hủy
Kinh Doanh

11 tháng, chi 89,5 nghìn tỷ đồng để trả nợ và viện trợ

Thứ Tư | 27/11/2013 08:50

Mức bội chi ngân sách từ đầu năm đến 15/11/2013 là 145,5 nghìn tỷ đồng.
 

Tính từ đầu năm đến 15/11/2013, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 657,6 nghìn tỷ đồng, bằng 80,6%dự toán năm, báo cáo của Tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2013, vừa chobiết.

Trong tổng thu trên, thu nội địa là 432,6 nghìn tỷ đồng, bằng 79,3%; thu từ dầu thô 97 nghìn tỷđồng, bằng 97,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 123,1 nghìn tỷ đồng, bằng73,9%.

Trong thu nội địa thì thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước là 130,7 nghìn tỷ đồng, thu từ doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 94,4 nghìn tỷ đồng, thu thuế công, thươngnghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 92,2 nghìn tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 41,6 nghìn tỷ đồng,thuế bảo vệ môi trường 10 nghìn tỷ đồng, thu phí - lệ phí 8,3 nghìn tỷ đồng.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/11/2013 ước tính đạt803,1 nghìn tỷ đồng, bằng 82,1% dự toán năm. Trong đó chi đầu tư phát triển 146,2 nghìn tỷ đồng,(riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 141,6 nghìn tỷ đồng, bằng 83,3%); chi phát triển sự nghiệp kinhtế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể (bao gồm cả chi thực hiện cảicách tiền lương) ước tính đạt 567,4 nghìn tỷ đồng; chi trả nợ và viện trợ 89,5 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, mức bội chi ngân sách từ đầu năm đến 15/11/2013 là 145,5 nghìn tỷ đồng.

Nguồn VnEconomy


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong